Меню

ИПАЗР ”Н. Пушкаров” - София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор",
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Научна специалност: Общо земеделие

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!