Меню

ИПК – Чирпан

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност " ПРОФЕСОР "
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения”

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!