Меню

ИПАЗР -София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност " ПРОФЕСОР "
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност " Почвознание

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!