Меню

Земеделски институт - Шумен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор",
Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"
Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!