Меню

ИЗК „Марица“ – Пловдив

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор"
Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство“
Научна специалност : „Зеленчукопроизводство“

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!