Меню

Институт по животновъдни науки - Костинброд

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” Професионално направление – 6.3 Животновъдство
Научна специалност – Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!