Меню

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „Н. ПУШКАРОВ”, СОФИЯ
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор". Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство"
Научна специалност: „Почвознание"

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!