Меню

Земеделски институт - Шумен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност ˮПРОФЕСОРˮ
Професионално направление: 6.3 ˮЖивотновъдствоˮ
Научна специалност: ˮРазвъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаванетоˮ

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!