Меню

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор". Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство"
Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!