Меню

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност
„ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.3. „Животновъдство“
Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!