Меню

Добруджански Земеделски Институт – Ген. Тошево

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ПРОФЕСОР”

Професионално направление: 6.2. Растителна защита

Научна специалност: Растителна защита /фитопатология/)

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!