Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Продуктивна характеристика на тънкорунните овце, отглеждани в България”, разработен от Тодор Илиев Цонев, докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

1. Проф. дсн Стефан Георгиев Бойковски
2. Доц. д-р Герчо Ваньов Герчев

Становища:

3. Доц. д-р Димитър Стефанов Димитров
4. Доц. д-р Иван Цочев Иванов
5. Доц. д-р Маргарит Василев Илиев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.12.2014 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИПЖЗ, Троян, ул. Васил Левски 281.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!