Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Етологични и физиологични аспекти на взаимовръзката „майка-новородено” при кози от породата Българска бяла млечна и техни кръстоски”, разработен от Светослава Тодорова Енева – Стойчева, докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

1. Проф. дсн Радослав Иванов Славов
2. Проф. дсн Димитър Иванов Гудев

Становища:

3. Проф. дсн Иван Костадинов Станков
4. Проф. дсн Йордан Атанасов Алексиев
5. Доц. д-р Пенко Найденов Зунев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.11.2014 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИПЖЗ, Троян, ул. Васил Левски 281.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!