Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Биополимерни матрични системи с включени биологично активни веществ”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Айтен Осман Солакза присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на биологично-активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)”, професионално направление ш. 5.12. „Хранителни технологии"към ИКХТ, София.

Рецензии:

   1.Проф. д-р Стефка Петрова Киркова

2.Доц. д-р Илиана Борисова Начева

Становища:

3.Доц. д-р Светла Максимова Дянкова

Доц. д-р Петя Христофорова Иванова

5. Доц. д-р Светла Захариева Илиев

Автореферат

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!