Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Размножаване на редки, застрашени от изчезване и защитени видове от род Goniolimon, сем. Plumbaginaceae, разпространени в България”, разработен от редовния докторант Деничка Манолова Манолова по докторска програма „Декоративни растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИДР, София.

Рецензии:

  1. Проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева

2. Проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова

Становища:

3. Доц. д-р Валерия Стефанова Иванова

 

4 .Доц. д-р Женя Петкова Йорданова

 5. Доц. д-р Надежда Генчева Запрянова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ИДР, София.


 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!