Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Технологични елементи при биологично производство на средноранни домати”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Пламена Янкова Панайотова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Зеленчукопроизводство”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство ИЗК „Марица”, Пловдив.

Рецензии:

   1. Проф. д-р Николай Панайотов

2. Проф. д-р Иванка Митова

Становища:

3.Проф. д-р Хриска Ботева

4 .Доц. д-р Галина Антонова 

 5. Доц. д-р Стоян Филипов

Автореферат

Защитата ще се проведе на 28 март 2018 г. от 11 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!