Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „ Влияние на технологичната преработка върху биоактивните свойства на зеленчуци”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Ангел Иванов Илиев по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”,професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” към ИИРХ, Пловдив.

Рецензии:

   1.проф. дхн Пантелей Петров Денев

2. доц. д.н. Кирил Михалев Михалев

Становища:

3.Ппроф. д-р Николай Димитров Пенов

доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова

5.доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.11.2017 г. от 15:00 ч. в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!