Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „ Продуктивост и качествена характеристика на фуражни треви и тревни смески за условията на Средна Стара планина”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Татяна Иванова Божанска по докторска програма "Фуражно производство. Ливадарство", професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство" към ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

   1.Проф. дн Димитър Христов Павлов

2. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева

Становища:

3.Проф.д-р Цветослав Николов Миховски

Доц. д-р Боряна Георгиева Чуркова

5. Доц.д-р Галина Красимирова Найденова

Автореферат

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.11.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!