Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Проблеми на устойчивото производство на сливови плодове в планинските региони”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Георги Георгиев Попски по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към
ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

   1.Проф. д-р Василий Церенович Джувинов

2. Проф. д-р Иван Минков Минев

Становища:

3.Проф. д-р Люляна Иванова Събева

  д-р Димитър Кирилов Сотиров  

5. Доц. д-р Боряна Минчева Стефанова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.11.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по планинско животновъдство и земеделие, Троян.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!