Меню

 

Рецензии:

   1.Проф. дн Неделчо Тодоров Мерсинков

2. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

3.Проф. дн Димитър Дойнов Генчев 

 

Становища:

 

4 Проф. дн Дияна Лилова Светлева  

5. Проф. дн Дочка Ценова Димова 

6.Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова 

7. Проф. д-р Михаил Николов Христов

 

 

Автореферат

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!