Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на различните фуражи и фуражни добавки като инхибитори и стимуланти върху производствата на парникови газове при храносмилателния процес на преживни животни”, разработен от редовния докторант Евгени Видев по докторска програма „Говедовъдство и биволовъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към ЗИ, Ст. Загора.

Рецензии:

   1.Проф. дсн Димитър Христов Павлов

2. Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов

Становища:

3.Проф. д-р Стайка Станева Лалева

 Проф. дсн Георги Стефанов Петков 

5. Проф. дн Живко Асенов Кръстанов

Автореферат

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.09.2017 г.
от 12:00 ч. в заседателната зала на Земеделски институт – Стара Загора

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!