Меню

 Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете” , разработен от задочния докторант Марияна Юриева Петрова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към ЗИ, Шумен.

Рецензии:

Проф. дн Апостол Петров Апостолов

2. Проф. дн Алекси Стойков Петров

Становища:

3.Проф. д-р Валентин Яков Кацаров

5. Доц. д-р Йордан Марчев Йорданов

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.03.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. “Симеон Велики” 3.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!