Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Управление на земеделските кооперации – предизвикателства и перспективи”, разработен от задочния докторант Ангел Станков Саров по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към Института по аграрна икономика, София.

Рецензии:

 Проф. д-р Димитър Николов Николов

2. Проф. д-р Йорданка Христова Йовкова

Становища:

3.Проф. д-р Диана Илиева Копева

4. Проф. дин Иван Стойков Кънчев

5. Доц. д-р Иван Йочев Боевски

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23 февруари 2017 г. от 11,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1, ет. 2.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!