Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Използване на биологични добавки и някои алтернативни фуражи в свиневъдството”, представен от доц. д-р Радка Димова Недева за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Свиневъдство”, професионално направление 6.3 „Животновъдство”.

Рецензии:

Становища:

Автореферат

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.10.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. “Симеон Велики” 3.

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!