Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Технология на пробиотични и синбиотични храни на основата на овче и краве мляко”, разработен от редовния докторант Александър Спасов Вълчков към Института по криобиология и хранителни технологии, София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)” от професионално направление ш. ш. 5.12 „Хранителни технологии”

Рецензии:

1.Доц. д-р Венета Цветкова Петрова
2. Доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова

Становища:

3.Проф. дбн Любомир Крачунов Ангелов
4. Доц. д-р Светла Захариева Илиева
5. Доц. д-р Тамара Анатолиева Гинова

Автореферат

 

 Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.06.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИКХТ, София.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!