Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на ефекта на единното плащане на площ върху доходите на земеделските производители”, разработен от задочния докторант Емилия Любенова Соколова по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Рецензии:

1.Проф. дин Юлия Маркова Дойчинова
2. Проф. дин Людмил Стефанов Петков

Становища:

3.Проф. д-р Румен Грозданов Попов
4. Проф. д-р Диана Илиева Копева
5. Проф. д-р Димитър Николов Николов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 2 юни 2016 г. от 10,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!