Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)", разработен от редовния докторант Ахмед Джеват Мехмед за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление ш.6.1 "Растениевъдство" към Земеделски институт, Шумен.

Рецензии:

1. Проф. дн Димитър Христов Павлов
2. Доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

Становища:

3.Доц. д-р Майя Светославова Мутафчиева
4. Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
5. доц. д-р Димитър Иванов Василев

Автореферат

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 3.06.2016 г.  от 11.00 часа в заседателната зала на ЗИ, Шумен.

  

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!