Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Икономически важни неприятели по ябълката и борбата с тях при различни технологии на отглеждане”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Вилина Дукова Петрова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (ентомология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Института по земеделие, Кюстендил.

Рецензии:

1. Доц. д-р Елена Генадиева Цолова
2.2. Доц. д-р Спаска Александрова Симова

Становища:

3.3. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова
4. Проф. д-р Христина Якова Кутинкова
5. Доц. д-р Георги Стоянов Тренчев

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 9.12.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала на ИЗ, Кюстендил, ул. „Софийско шосе”.

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!