Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Екстракция и химична модификация на алгинати от моркси водорасли и приложението им  в хранителната промишленост”, разработен от редовния докторант Здравко Кралчев Манев по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии”, към Института за изследване и развитие на храните, Пловдив.

Рецензии:

1. Проф. д-р Павлина Георгиева Параскова
2. Доц. д-р Николай Апостолов Кирчев

Становища:

3. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов
4. Доц. д-р Кирил Михалев Михалев
5. Доц. д-р Данка Петева Луднева

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на на 27.05.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Института за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!