Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Възможности за използване на индивидуалната коагулационна способност на млякото като селекционен признак на крави от породата Холщайн в България”, разработен от Даниела Стефанова Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „Говедовъдство и биволовъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Зeмеделски институт, Ст. Загора.

Рецензии:

1. Проф. дн Живка Илиева Герговска
2 Проф. дн Видьо Стоянов Видев

Становища:

3. Чл. кор. проф. Мария Ангелова Балтаджиева
4. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
5. Доц. д-р Йовка Митева Попова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Земеделски институт – Стара Загора.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!