Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ароматични продукти на различни сортове мащерка (Thymus sp.) и възможности за приложението им в хранително-вкусовата промишленост и козметиката“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Генка Петкова Жекова, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), ш. 5.12 „Хранителни технологии” към ИКХТ, София.

Рецензии:

1. Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова
2. Доц. д-р Надка Борисова Михалкова

Становища:

3. Проф. д-р Габриела Иванова Маринова
4. Доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова
5. Доц. д-р Светла Захариева Илиева

Автореферат

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 4.06.2015 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИКХТ – София, бул. "Черни връх" № 53.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!