Меню

Материали от Националната конференция с международно участие на тема
„Биологични растениевъдство, животновъдство и храни” проведена на 27 и
28 ноември 2014 година в Института по планинско животновъдство и
земеделие, Троян   pdf

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!