Меню

   На основание чл.33, ал.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси публикуваме решение № 84/ 10.07.2012 г. на КПУКИ, влязло в законна сила на 20.05.2014 г., потвърдено с решение № 6764/ 20.05.2014 г., постановено по адм. д. № 16026/ 2013 на ВАС. pdf

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!