Меню

abiУважаеми колеги,


Утре (18.05.2017 г.), от 10 часа, ще бъде открит четвъртият международен „Ден на очарованието на Растенията“. Организатори са Агробиоинститут към Селскостопанска академия и Биологическия факултет на Софийския университет.

Той се провежда на под шапката на Европейската организация за Растителна наука (EPSO - www.epsoweb.org), Брюксел. Той е следствие от успеха на предишните дни на очарованието на растенията организирани през 2012 г., 2013 г., 2015 г. През 2015г. бяха организирани 965 мероприятия в над 590 институции от 56 страни по целия свят и привлякоха хиляди хора. В България "Денят на очарованието на Растенията" беше отбелязан за първи път през 2015 г. и бяха организирани 6 събития в различни части на страната.
„Денят на очарованието на Растенията“ 2017 се организира в повече от 56 страни по целия свят.

Събитието ще се проведе в сградата на Биологическия факултет (фоайета на партер и етаж I) на Софийския университет, на ул. „Драган Цанков“ 8.

pdia2 Председателят на Селскостопанска академия проф. Иван Пачев откри деня на отворените врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието”, в сградата на Института по аграрна икономика –София.
Проф. Пачев посочи, че днешното събитие дават възможност повече хора да се докоснат до аграрната наука и да се популяризират нейните достижения, както и перспективите за нейното развитие.
Откритият ден е организиран от 6 института на ССА от Софийска област -Институт по аграрна икономика, Агробиоинститут, Институт по животновъдни науки, Института по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, които съвместно да представят своите научни постижения и продукти.
В рамките на открития ден се проведе докторантски семинар „Младите в аграрната наука“, на които докторанти от 6-те института представиха научните си резултати: Еко-управлението в земеделските стопанства, Антон Митов, ИАИ, София; Генетичен полиморфизъм в локуса на три ген за месното производство при свинете, Радостина Стойкова-Григорова, Катерина Стефанова и Катя Енева, ИЖН, Костинброд;
Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia), Цветелина Загорчева от Агробиоинститут, София;
Влияние на тежките метали Pb, Zn и Cd върху растежа и развитието на едногодишни цветя“, Деница Илиянова Милушева, Институт по декоративни растения, София;
Биополимерни филми с природни антибактериални вещества, Айтен Солак, Институтът по криобиология и хранителни технологии, (ИКХТ), София
В представените тук научни институти има акредитирани 23 докторски програми и се обучават 41 докторанта.
На отрития ден и семинара присъства зам.-председателят на Академията проф. д-р Мая pdi4pdiaie5Игнатова.pdi1

pdiai3

idr311За шести пореден път Институтът по декоративни растения-София отбеляза традиционния си празник „Цветята - символ на пролетта и красотата” в двора на института.

Знанията в областта на декоративните растения, като част от структурата на Селскостопанска академия се унаследяват, като добри производствени практики и усъвършенстват през поколенията, затова са истински практическо богатство. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Иван Пачев по време на празника на Института по декоративни растения. Проф. Пачев пожела на всички присъстващи здраве, лично щастие, творческо дълголетие и успехи!

“ИДР-София е единственото научно звено у нас, специализирано в областта на цветарството”, подчерта директорът на института проф. д-р Бистра Атанасова. Само за последните 10 години са създадени 19 сорта цветя и са разработени 6 технологии, от които четири за отглеждане на карамфил, лилиум, гладиол и гипсофила и две за защитени от изчезване видове с декоративен ефект - змийска трева и гърлица. Тя посочи, че експерименталните разработки на учените се внедряват в практиката и експериментално-производствената база на института.

В института се поддържа, обновява и съхранява богат генофонд от декоративни растения за опазване на биоразнообразието и за селекционни цели. Поддържат се 12 колекции от декоративни видове, сортове и хибридни форми, наброяващи общо 1450 образци, от които 1250 в in vivo колекции и 195 in vitro образци в т.ч. 14 защитени диви видове, включени в Червената книга на РБългария.
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. Институтът предлага семена, посадъчен материал и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя (цъфтящи и листнодекоративни) и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

idr1

idr2

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 n

На 05.05.2017 г. в ЦУ на ССА се проведе Третата вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 29
• Одобрени кандидатури – 29
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.
ССА все още разполага и с възможност за участие на докторанти в мобилности към програмни държави. Минималният срок за участие на докторанти в мобилност е 2 месеца (стаж / практика) или 3 месеца (обучение). Максималният срок е до 30.09.2017 г. За докторанти няма специална процедура за кандидатстване, като мобилности ще получат тези, които първи проявят интерес.

 Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Май - 2017 г.

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

programi snimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт

Докторска програма

Професионалното направление

Акредитирана до:

1

Институт по аграрна икономика, София

Икономика и управление(земеделие)

3.8 Икономика

В ход

Организация и управление(земеделие)

3.7 Администрация и управление

В ход

2

Земеделски институт, Шумен

Свиневъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

7.2.2018

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2021

3

Агробиоинститут, София

Генетика

4.3 Биологически науки

11.5.2021

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2021

4

Институт по полски култури, Чирпан

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

25.6.2020

5

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Зеленчукопроизводство

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2020

6

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Почвознание

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Агрохимия

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Хидромелиоративно строителство

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

27.5.2022

Механизация и електрификация на животновъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Механизация и електрификация на растениевъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Растителна защита

6.2 Растителна защита

3.11.2021

7

Институт по царевицата, Кнежа

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

8

Институт по земеделие, Кюстендил

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Овощарство

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

13.11.2019

9

Институт по овощарство, Пловдив

Овощарство

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

3.11.2021

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2021

10

Институт по фуражните култури, Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Растениевъдство

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

24.3.2021

11

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на месните и рибните продукти

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

5.12 Хранителни технологии

15.4.2021

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

12

Добруджански земеделски институт, Г.Тошево

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

21.12.2020

13

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

14

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

15

Институт по декоративни растения, София

Декоративни растения

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

16

Институт по земеделие, Карнобат

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

17

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Овощарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2022

Фуражно производство, ливадарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

30.6.2022

18

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Физиология на животните и човека

4.3 Биологически науки

6.6.2021

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Екология на селскостопанските животни

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Специални отрасли (пчели)

6.3 Животновъдство

4.2.2021

19

Земеделски институт, Стара Загора

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

В ход

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

В ход

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

В ход

20

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

Технология на тютюна и тютюневите изделия

5.12 Хранителни технологии

3.7.2019

Velikden2017 final

Страница 2 от 58

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!