Меню

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cbПредседателят на ССА проф.д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова се срещнаха с колектива на Института по животновъдни науки- Костинброд.
Проф. д-р Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
Проф. Николов запозна учените от Института с промените в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. „Всеки учен, който е достигнал необходимите критерии трябва да се развива и израства“, категоричен е той. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.
Проф. Николов съобщи, че базовите възнагражденията за едни и същи длъжности в звената в системата на Академията ще бъдат изравнени, а над тази заплата, добавките ще зависят от ефективната работа на учения и научното звено. „Разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата“, добави той.

Председателят на ССА обърна внимание от важността да се популяризира дейността на учените. „Да покажем на обществото колко са полезни нашите научни продукти“, добави той и посочи, че всички заедно трябва да търсим тясно сътрудничество и с браншовите организации.

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cb

3a2d70a0-9bb8-439b-9024-f64525cd35b7 1На 23 ноември се проведе работна среща на председателя на Селскостопанска академия с директорите на Опитните станции към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията.
Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Заедно с директори беше обсъден начинът на функциониране на бъдещото предприятие.

sin2На 23.11.2017 г. в сградата на Селскостопанска академия се сключи новият Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия.
Договорът се подписа от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и представителите на двата национално представителни синдиката –КНСБ – ФНСЗ, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев.
Настоящият договор е за срок от 2 години и урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения ,осигурителни отношения в системата на ССА, които не са уредени с повелителните законови разпоредби.
В договора са залегнали по-добри условия, които са в интерес на работещите в системата на Академията. Приеха се две допълнителни договорености по силата, на които започва процес на поетапно нарастване на трудовите възнаграждения, както и да се изготви социална програма при евентуални структурни промени с оглед смекчаване на неблагоприятни последици.
Остават в сила и всички постигнати по благоприятни условия в предишния Колективен трудов договор –допълнителни плащания , обезщетения и отпуски.
БКТД ще бъде вписан в специалния регистър на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда „ , след което ще бъде изпратен до всички структурни звена на Академията ,където има учредени синдикални организации за изпълнение.

sin3

sin1

snimka11Селскостопанска Академия- София и Агробиоинститут- София  Ви канят на публични лекции на Проф. Кристоф Бертиш и Д-р Сибил Фарин от Университет Горен Елзас, гр. Колмар, Франция. Лекциите на теми: Research in University of Haute-Alsace, focus on Laboratoire Vigne Biotechnologies et Environnement" и "Characterization of virulence factors from fungi implied in GTD" ще бъдат представени на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,  в понеделник, 27 ноември 2017 г. от 10:00 часа.

drk1На 14 ноември се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Членовете на управителния съвет ще бъдат намалени и ще бъдат само от хабилитирани учени, работещи в Селскостопанска академия. Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Сред основите нови моменти при избор на директори, предложени от Председателя на Академията, са: -възможност за реализация на програмата за развитие и управление на института в рамките на периода, съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда; - представяне на управленските програми пред колектива на института и отчитане на становището на общото събрание на учените.
Председателят на Академията предлага и съществени промени в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.

c83124a7-3bbe-4754-ae04-64b7abcbbd96

abea7d6a-b798-4843-81c8-e3716c5cb30f

 

 

aa0f819b-8f2a-4f36-8bdc-06102c4d8bfe

Iiirh1На 10 ноември 2017 г. Институтът по изследване и развитие на храните -Пловдив отпразнува 55 годишен юбилей в Дома на учените града.
На тържественото отбелязване присъстваха зам.- председателя на ССА проф. д-р Мая Игнатова, гл. научен секретар на ССА – доц. д-р Здравка Петкова, академик Мария Балтаджиева, директори на институти, висши учебни заведения от региона, бивши директори, зам. директори и служители. Празникът беше уважен и от представители на местната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

iirh9

 

iirh8

 

iirh7

 

iirh6

 

 

 

iirh5

 

iirh3

 

iirh4iiirh2

Страница 2 от 72

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!