Меню

Очаква се приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за селскостопанската академия да доведе до:

- засилване на колективното начало и възстановяване на академичните принципи при управлението на ААН;
- намаляване на администрирането при вземането на управленски решения и повишаване на отговорностите по използване на активите на ААН;
- засилване на контрола и финансовата дисциплина чрез делегиране на съответни правомощия в лицето на икономическия директор на ААН и останалите органи за управление;
- подобряване на модела на финансиране чрез механизми, които да стимулират конкуренцията и водят до увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации. Ще се гарантира устойчивост за финансиране на значими изследователски проекти.
- осигуряват се механизми за ефективно опазване и ползване на държавните материални активи, предоставени на ААН.

Прочети още...

По покана на Ръководството, на 29 ноември Н. Пр., г-н Ахмед Буташ – извънреден и пълномощен посланик на Алжирската народно-демократична република посети Селскостопанската академия.

На работната среща между Председателя на Селскостопанска академия, доц. д-р Георги Костов и Н. Пр., г-н Ахмед Буташ бяха обсъдени въпроси за сътрудничеството между аграрната наука на двете страни.
С кратка презентация гостът беше запознат със структурата, дейността и основните научноизследователски приоритети до 2018 г. на Селскостопанска академия.

Прочети още...

Днес ръководството на Селскостопанска академия подписа рамково споразумение за сътрудничество в областта на животновъдството и растениевъдството.

Прочети още...

Доц. д-р Георги Костов – председател на ССА се срещна с председателя на Селскостопанската Академията по земеделие и животновъдство на Вътрешна Монголия – проф. Жау Кун Фа.

Двете страни обсъдиха предстоящото подписване на Рамково споразумение в областта на на растениевъдството и животновъдството. Обсъдена беше и възможността за обмен на млади учени между двете държави.

Двете академии направиха кратки презентации на своята дейност и структура. От информацията за Академията по земеделие и животновъдство на Вътрешна Монголия стана ясно, че при тях приоритетни са зърнопроизводството и животновъдството (овце и крави).

 

Утре научната делегация ще посети някои от институтите на Селскотопанска академия в Пловдив.

 

Страница 94 от 98

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!