Меню

     WhatsApp Image 2016-12-16 at 00.05.10  По инициатива на ръководството на Селскостопанска академия проведе обучителен семинар на тема „Ползване на информационни ресурси в аграрната област” с водещ Румяна Василева от Института по аграрна икономика – София. Събитието се проведе в Аулата на ЦУ на Селскостопанска академия.
      В семинара се включиха учени от научните звена на ССА, зам. председателят на ССА проф. Христо Даскалов и главният научен секретар доц. Виолета Божанова.
Бяха представени информационните системи Web of Science, Science Direct, Scopus и Google Scholar, включени в критериите на МОН за оченка на научноизследователската дейност на научните организации. Демонстрирано беше търсене на информация по тема, автор, източник и др. Разгледани бяха въпроси, свързани с достъпа до информационни ресурси в областта на аграрните науки, търсене на конкретна информация в информационни бази данни, изграждане на профил на учения в мрежи за обмен на научна информация.
      Накрая бяха представени новите електронни платформи на списанията на Селскостопанска академия и начина на работа с тях в онлайн режим. Доц. Виолета Божанова съобщи за новите изисквания към публикуваните материали и изтъкна новите насоки в издателската дейност на Селскостопанска академия, които ще допринесат за издигане на имиджа на научните списания на ССА и включването им в най-престижните световни бази данни. Проф. Христо Даскалов даде полезни съвети и конкретни препоръки на младите учени във връзка с публикационната им дейност.
Участващите в събитието проявиха активен интерес към обсъжданите теми. Изтъкна се необходимостта от провеждане на практически обучения по места в отделните научни звена.

Презентация информационно търсене

WhatsApp Image 2016-12-16 at 00.04.11

WhatsApp Image 2016-12-16 at 00.03.14

fni tansparentУчените от Селскостопанска академия спечелиха 15 проекта в конкурсите финансирани от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образоването и науката.

В конкурса „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016“, научна област „Селскостопански науки“ са одобрени 5 проекта на Академията: „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в ризосферата между растения, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“ на Института по тютюна и тютюневите изделия, Органични молекулни маркери и замърсители в хидрофобни почви на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Генетичен контрол на развитието на цвета при индустриално култивираната казанлъшка роза (Rosa damascena Mill) на АгроБиоИнститута, ССА, Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини на Института по криобиология и хранителни технологии и Фенотипиране и генотипиране на образци пипер (Capsicum annuum L.) с произход Балканите за създаване на core-колекция на Института по зеленчукови култури "Марица" – Пловдив.

В конкурса за „Финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016“, в областта Селскостопански науки, ССА получава финансиране за реализация на проектите: Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България на Института по овощарство – Пловдив, който е с най-висок резултат в целия конкурс, Молекулярно-генетично характеризиране на поленовия състав на български полифлорен пчелен мед на Института по животновъдни науки – Костинброд и Кръстосано взаимодействие между ауксин и стриголактони в растения Medicago truncatula с модифициран ауксинов транспорт на АгроБиоИнститут.

Учените на ССА имат успешно класирани 7 проекта и в конкурса за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Китай. Проектът класиран на първо място в конкурса е „Biotechnologycal approaches for propagation and preservation of the endangered medicinal plants with ornamental potential Camptotheca acuminata Decne (Nyssaceae) and Eucommia ulmoides (Eucommiaceae)“ на Института по овощарство – Пловдив. За финансиране са одобрени и проектите: „Evaluation and Innovation of Apple Disease-resistant Genetic Resources in Bulgaria and China: на Института по земеделия – Кюстендил, „Comparing Study of Rural Ecology and Culture Resource Preservation and Tourism Sustainable Development between China and Bulgaria“ на Иснитута по аграрна икономика – София, „Evapotranspiration-Based Irrigation for Sustainable Agriculture: estimation of irrigation water requirements of greenhouse plants“ на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, „Ecological methods for control some target pests in apple orchards in sustainable agriculture in Bulgaria and China“ на Инситута по овощарство – Пловдив, „Crop Germplasm Resources from genus Triticum - Conservation and Utilization between China and Bulgaria Genebanks“ на Института по растителни генетични ресурси “К. Малков“ – Садово и„Collection and Study of Genetical Material of Local Origin of Grass Fodder Species for The Need of Selection“ на Института по планинско животовъдство и земеделие.

IMG 4224-1Учени от Европа и САЩ обсъдиха развитието на земеделието и тенденциите на стоковите пазари по време на Третия научно-приложен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари”, организиран от Селскостопанска академия. „Този форум ще покаже резултати от научно- изследователската работа на „Центъра за икономически анализи в селското стопанство – САРА“ към Института по аграрна икономика. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова при откриване научно – приложната конференция. Тя отбеляза, че Центърът е създаден през 2013 година с подкрепа на фондация „Америка за България“.
Проф. Трифонова подчерта, че учените от Академията имат много добро научно сътрудничество с колегите от Университета в Мисури, САЩ. „Ние имахме честта през последните 2 години да ги посрещнем в България, за да дискутираме много теми засягащи сектора. Надявам се, че това партньорство да продължи и да доведе до още положителни резултати, които да помогнат на българското земеделие“, добави председателят.
Изпълнителният директор от фондация „Америка за България“ Виолета Недева съобщи, че от 2009 г. фондацията инвестира повече от 7 млн. долара в различни проекти и програми с цел българското земеделие да развие своя потенциал и да стане конкурентоспособно. „Форуми като днешния създават платформа за да намерим заедно решения свързани със земеделието“, допълни тя.
Събитието се провежда под егидата от международни събития в областта на аграрната наука, които академията ще инициира през 2017 г. като част от предстоящото председателство на България в ЕС. Финансовата подкрепа е осигурена от фонд „Научни изследвания“ – МОН по разработени научни изследвания на САРА и ИАИ, с подкрепата на фондация „Америка за България“ в сътрудничество с професорите от университета в Мисури. Форумът ще продължи и утре, 29 ноември в София.
На събитието присъства заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов, заместник председателят на ССА проф. Христо Даскалов, представители на браншови организации, фермери, учени от България, САЩ, Полша и други.WhatsApp Image 2016-11-28 at 16.16.52WhatsApp Image 2016-11-28 at 16.16.16

WhatsApp Image 2016-11-28 at 16.15.24

su2Селскостопанската академия (ССА) и Юнанската академия за селскостопански науки, Китай сключиха Споразумение за научно-техническо сътрудничество в областта на селското стопанство. Споразумението ще послужи за разширяване и задълбочаване на съвместните дейности между двете организации в области като почвознание, агроекология, генетика и селекция на растенията, защита на околната среда, хранителни технологии, агроикономика и други. Подписаният документ е от значение както за ССА, така и за Юнанската академия, тъй като ще насърчи българските и китайските учени да работят заедно в научни проекти в селското стопанство, да споделят научни познания и да посещават научните звена на двете организации.
Китайската делегация е на специално посещение в България. Заместник-председателят на Юнанската академия по селскостопанска науки проф. Фен Янхонг и още 5 професора работещи в различни направление в аграрната наука се срещнаха с ръководството на ССА. Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Тотка Трифонова запозна китайските учени с новостите в дейността на научната институция и постиженията в областта на научно-изследователската и научно-приложната дейности в земеделския сектор.
На срещата присъства и г-н Луо Кинг - втори секретар, отговарящ за науката и технологиите към посолството на Китайската народна република в България.
По време на визитата си в България китайските учени ще посетят някой от структурните звена на Академията – Агробиоинститут – София, Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков”, гр. Садово, Институт по розата и етеричномасленитеsu6 култури, град Казанлък и Института по овощарство, град Пловдив.

su4

su3

su1

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nПроцедура за кандидатстване и участие в мобилности по проект на Селскостопанска академия за мобилности на студенти и персонал в Програмни държави, програма "Еразъм+". Това съобщение ще бъде изпратено и на електронния адрес на всички структурни звена на ССА. Моля всички желаещи да участват в мобилности да прочетат внимателно Процедурата и съобразно нея да попълнят съответните необходими документи. Крайният срок за участие в първата Селекционна процедура е 16.12.2016 г.

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
tel: 02 8127503

 

Повече информация за процедурата за администриране и кандидатстване на мобилности по "Еразъм+" може да намерите в секция "Международно сътрудничество" Еразъм+

bj4От 9 до 12 ноември в София се провежда VII-то изложение “Изобретения, Трансфер и Иновации” , ИТИ‘2016, под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Организатор на изложението е Съюза на изобретателите в България, в партньорство със Селскостопанска академия, Патентно ведомство на Република България, Академия по иновационен мениджмънт, Национална браншова организация за електрическа мобилност –ИКЕМ, Професионален форум за образованието и в сътрудничеството и подкрепа на Федерация на научно-техническите съюзи в България, Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България, Софийска община, Фондация ГИС-трансфер център, Enterprise Europe Network и Българска търговско-промишлена палата.
„Надявам се с помощта на това изложение през следващите години иноваторите да стават все повече и с по-голяма популярност, да нараства ролята им за устойчивото развитие на обществото и повишаване на добавената стойност“. Това заяви главният научен секретар на Селскостопанска академия доц. Виолета Божанова по време на откриването на изложението в сградата на НТС.
Структурни звена на Академията участват с щандове в залата на изложителите - Институт по земеделие – Карнобат, Институт по полски култури – Чирпан, Институт по земеделие – Кюстендил, Институт по декоративни растения - София, Институт по Почвознание "Н. Пушкаров” София, Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков”- Садово, Институт по зеленчукови култури „Марица“ Пловдив и Институтът по овощарство – Пловдив и представят нови сортове, технологии и машини.

 

 

 

 

 

 

bj8

bj5

bj7

bj3

Страница 10 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!