Меню

1 BJAS

Може да се запознаете с новaта уеб базирана платформа на научните списания на Селскостопанска академия, издавани в Института по аграрна икономика. Целият процес по подготовката на броевете ще се извършва в онлайн режим. Това ще улесни комуникацията между автори, рецензенти и редактори.

Списанията имат и нови паралелни заглавия на английски, с което ще се представят в глобалната информационна среда:

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - http://journal.agrojournal.org
Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS) - http://cropscience-bg.org
Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH) - http://animalscience-bg.org
Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE) - http://soilscience-bg.org
Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM) - http://journal.jaem.info

Изданията ще излизат в режим на свободен достъп (open access), при който пълният текст на статиите ще е свободно достъпен за всички потребители. Това ще повиши видимостта на публикациите и ще увеличи популярността на научните достижения на учените от Селскостопанската академия.

Осъвременяването на научните списания налага и повишаване на изискванията към качеството на публикациите. Това е пътят за включването на изданията в най-престижните в света наукометрични системи Web of Science и Scopus, както и евентуалното получаване на импакт фактор в бъдеще.

 

 

 

5 BJAEM

4 PAE

3 JN

2 RN

prof.Pachev11Със заповед на премиера за председател на Селскостопанска академия е назначен проф. Иван Пачев.
Проф. Тотка Трифонова, която до момента заемаше този пост подаде оставка.
Проф. Пачев е роден на 24 март 1956 година в с. Торос, Ловешка област. Завършил е Харковски Национален Аграрен Университет “В. В. Докучаев”, Украйна, Факултет Почвознание и Aгрохимия, специалност „Почвознание и агрохимия“.
От 1986 г. до 2013 г. е научен сътрудник по почвознание и агрохимия в Института по фуражните култури – Плевен.
От май 2013 г. е директор на Института по лозарство и винарство, Плевен, който е част от структурата на Селскостопанска академия.
Има специализация по почвознание и опазване плодородието на почвата от Московски Държавен Университет. Участвал е в 4 международни и 18 бьлгарски научни проекта с общо 32 научни задачи, като на повече от тях е бил ръководител.
Той има написани 97 научни труда в областта на селското стопанство, от които 81 отпечатани след защита на дисертация. 27 научни труда по химия на органичното вещество и 11 под печат. Има издадени две монографии в областта почвеното органично вещество.
Владее руски, полски и английски.

sg1Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци. В момента половината от предлаганата продукция в търговската мрежа е наше производство, докато само преди 2-3 години съотношението беше 80% към 20% в полза на чуждата селекция.

Новите сортове и хибриди зарзават се създават основно в Института по зеленчукови култури ”Марица“ в Пловдив. Наблюдава се все по-голямо търсене на старите местни сортове, които се отличават с традиционните за българите вкусови качества. Пример за това са доматите „Розово сърце“. Земеделските стопани започнаха да търсят семена са разсад още през 2014 г, когато сортът се изпитваше в ИАСАС. Година по-късно, когато селекцията беше призната, бяха произведени 8 пъти повече семена, които се оказаха недостатъчни. През 2016 г. производството беше увеличено с още 50%.

Българските сортове пипер остават едни от най-качествените и търсени от потребителите. Само за последната година семената за разсад от „Куртовска капия 1“ са увеличени с 12%, а при „Букетен 50“ – с близо 50%.

Търсенето на български сортове грах и фасул се възстанови през периода 2015-2016г . Отглеждат се както старите, така и новите сортове грах „Марси“ и фасул „Пагане“, „Тангра“ и „Еврос“.

Прословутото късно зеле „Кьосе“ и „Балкан“, въпреки чуждата конкуренция, остават най-добрите и предпочитани от родните производители и потребители. Същото се отнася за пъпешите „Хибрид 1“ и „Хибрид 15“. За последните две години всички произведени семена са продадени и се оказват недостатъчни спрямо търсенето.

При лука най-предпочитан е „Асеновградска каба“, чието семепроизводство е възстановено. При празия лук основен сорт за страната остава „Старозагорски 72“.


На „Агра 2017“ Селскостопанска академия ще предлага семена и посадъчен материал на нови и автентични български сортове. На изложението Институтът по зеленчукови култури „Марица“ ще предложи на фермерите и любителите земеделци семена домати, пипер, краставици, пъпеши, бяло главесто зеле, броколи, градински фасул и праз.

sgrada Селскостопанска академия ще участва с нови научни постижения в Конкурса за иновации на международното изложение „Агра – 2017“. То ще се проведе от 22 до 26 февруари тази година в Международния панаир в Пловдив.

Учените от Института по царевицата в Кнежа към Селскостопанска академия ще представят разработка на Царевичен хибрид „Кнежа 561“, който е с доказани възможности за много високи добиви. Те са потвърдени и изпитани в България, Сърбия и Румъния. При неполивни условия от него са получени до 1075-1139 кг/дка стандартно зърно, а при поливни - до 1350 кг/дка.

За първи път в България ще бъде показана иновативна технология за биологично производство на малини, дело на учените от Института по земеделие в Кюстендил. Тя намалява пръсканията с биофунгициди и инсектициди и спомага за цялостното опазване на насажденията. Получава се висококачествена биологична продукция, полезна за здравето на хората и с висока норма на рентабилност - 234%.

Иновационният продукт „Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ е разработка на учените от Института за изследване и развитие на храните в Пловдив. Продуктът е богат на влакнини и съдържа значително количество антиоксиданти, които подобряват хранителната му стойност. Инстантното брашно е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок. (екструдирането е съвременен специфичен технологичен процес за преработка на храни).

Институтът по земеделие в Карнобат ще участва в конкурса за иновации на „Агра 2017“ със зимен пивоварен сорт ечемик „Ахил“. Той е признат през 2015 година и е райониран за цялата страна. Предимствата на сорта са във високата му продуктивност и много добро качество на зърното, в съчетание с устойчивост на биотични и абиотични фактори.

Институтът по растителни и генетични ресурси в Садово ще се представи с два нови сорта пшеница, признати през 2016 г. Първият е високодобивният и устойчив на болести сорт „Гинра“, а вторият е „Невена“.

Технология за размножаване на пауловния в култивационно съоръжение е друга новост на ССА, дело на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров“ в София. Чрез използване на съвременните генни и тъканни методи са постигнати изключителни успехи при създаване на растителните видове.

Институтът по декоративни растения в София представя иновативни технологии за култивирано отглеждане на гърлица, гипсофила и змийска трева.

Учените от Института по животновъдни науки в Костинброд са създали многофункционална пчелна пита. Тя дава възможност за ускоряване и облекчаване на няколко технологични процеси в пчеларството по принципно различен от досегашните начини способ.

WhatsApp Image 2017-01-16 at 12.14.23 Председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова поздрави работещите в сферата на растителнатазащита по време на форум и отбелязване на празника на растителната защита, който се проведе в Аграрния Университет в град Пловдив. Събитието е по повод 121-та годишнина от началото на растителната защита в България. „С чест и отговорност да упражняваме нашата професия, която е трудна и отговорна, а очакванията на земеделските производители и обществото са големи“, заяви председателят на научната институция.

„Ние трябва да бъдем точни и адекватни със съветите и с растителнозащитните практики, защото от нас зависи да се намали риска за икономическите резултати на земеделските производители, от нашите решения зависи да имаме качествена хранителна верига и продукция и да се намалят екологичните рискове“.

Проф. Трифонова се обърна и към работещите в областта на растителната зашита в структурите на Селскостопанска академия. „Развивайте научните и научно-приложните изследвания в областта на растителната защита, грижете се за обучението на специалистите , бъдете в полза на земеделските производители“. Тя изтъкна, че младите хора могат да продължат своето обучение и да повишат квалификацията си в акредитираните специалности за образователна и научна степен „доктор“ областта на растителната зашита в нашите структурни звена.

Продължавайте да бъдете отдадени на професията!

Честит празник!

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,
На 20.12.2016 г. в ЦУ на ССА се проведе Първата вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 50
• Одобрени кандидатури – 29
Заети бройки по структурни звена на ССА:
• Агробиоинститут, София – 1
• Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево – 3
• Земеделски институт, Стара Загора – 3
• Институт по аграрна икономика, София – 2
• Институт по декоративни растения, Негован – 1
• Институт по животновъдни науки, Костинброд – 4
• Институт по земеделие, Карнобат – 2
• Институт по земеделие и семезнание, Русе – 2
• Институт по криобиология и хранителни технологии, София – 2
• Институт по лозарство и винарство, Плевен – 1
• Институт по овощарство, Пловдив – 2
• Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията , София – 1
• Институт по растителни генетични ресурси, Садово – 3
• Опитна станция по земеделие, Средец – 2
Оставащи бройки за Втора вътрешна селекция, която ще се проведе в края на месец февруари, 2017 г.:
• Агробиоинститут, София – 2
• Земеделски институт, Шумен – 3
• Институт по зеленчукови култури, Пловдив – 3
• Институт по земеделие, Кюстендил – 2
• Институт по изследване развитието на храните, Пловдив – 2
• Институт по лозарство и винарство, Плевен – 1
• Институт по полски култури, Чирпан – 2
• Институт по планинско животновъдство и земеделие – 3
• Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията , София – 3
• Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив – 1
• Институт по рибни ресурси, Варна – 1
• Институт по царевицата, Кнежа – 2
• Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък – 1
• Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково – 3
• Опитни станции – 1
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Отпадналите колеги ще могат да кандидатстват отново на евентуална трета селекционна процедура, която ще се проведе през пролетта в случай на останали след втората селекция незаети мобилности.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.

Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Декември 2016 г

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

Страница 9 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!