Меню

sgradaНа 25 октомври (четвъртък) 2018 г. Селскостопанска академия ще отбележи празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.
Събитието ще започне в 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София.
Гостите ще могат да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ с постиженията на структурните звена към ССА.

photo1Институтът по рибни ресурси – Варна, ССА беше домакин на Регионална координационна среща за събиране на данни и сътрудничество между Румъния и България по отношение на общи дейности в Черно море.
В срещата взеха участие учени от НИМРД „Григоре Антипа“, Констанца Румъния, Институт по Океанология (ИО-БАН), ИРР – Варна, ССА, представители от ИАРА – България и ИАРА – Румъния.
Основни теми бяха: Сътрудничеството между Румъния и България по отношение на събирането на научни данни; Резултатите от проведените през 2017 г. изследователски проучвания и текущия статут на проучвания за 2018 г .; Дискусия за участието на румънски и български учени в MEDIAS и срещи MEDITS и представяне на резултатите от проучвания в Черно море; Мерки необходими за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов на калкан в Черно море;
Учените от трите института представиха с презентации на извършените дейности по програмата за събиране на данни за 2017 г. и текущата 2018 г..

 

 

 

 

photo2

sorghum 96На демонстративното поле на Земеделския институт – Шумен бяха представи последните достижения на Европейската селекция на сорго, включващи 19 хибрида за зърно и 5 хибрида за производство на зелена маса, в това число и новите сортове на ЗИ - Шумен – Ендже 1, Максиред и Максибел. Откритият ден на соргото се организирана съвместно от ЗИ – Шумен и Европейската асоциация „Sorgum ID”. Соргото е култура с голямо бъдеще и то ще заема все по-голям дял от сеитбооборота в България.
Присъстваха: председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, зам.- председателят на проф. д-р Мая Игнатова, г-н Шарл-Антоан Куртоа, представител на „Sorgum ID”, колеги от други институти от системата на Академията, представители на фирми вносители на семена от сорго, както и много земеделски производители от Североизточна България. Фирмите-участнички направиха представяне на възможностите за използване на соргото като перспективна за развитието на земеделието в България зърнена култура.

 

sorghum 59

Sn6 U4astniciВ настоящите условия за развитие на земеделието селекцията и агротехниката на нови сортове полски култури с подобрени количествени и качествени характеристики представляват определящ фактор за решаване на актуалните проблеми на селското стопанство. Това заяви от директорът на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево доц. д-р инж. Илия Илиев при откриването на научния форум.
На 26 и 27 септември, в Курортен комплекс „Албена“ се проведе Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“, организирана от Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.
Доц. Илиев отбеляза, че за постигане на целите на съвременното земеделие все повече се налага задълбочаване на връзката и взаимодействието между земеделската наука и селскостопанското производство. „От първостепенно значение е и обменът на информация между учени на национално и международно ниво, споделянето и популяризирането на вече реализирани постижения и нови идеи, целящи издигането на земеделската наука на ново ниво, съответстващо на изискванията и предизвикателствата на новото време.“, допълни той.
Основната цел на конференцията беше да се очертаят перспективите в развитието на съвременната растениевъдна селекция и да се популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.
В конференцията се включиха 70 участника от 6 държави – България, Сърбия, Румъния, Турция, Молдова и Украйна. Сред тях бяха учени с международен авторитет като Ялчин Кайя, Борислав Кобилски, Галина Вологдина, Мария Пакуреану. Участниците представиха 24 научни доклада и 69 постера. Засиленият интерес към конференцията и ползотворните контакти говорят за общия стремеж на учените от България и чужбина към постигане на една от най-важните цели на аграрната наука – решаване на актуалните проблеми в земеделската практика.
Научните материали ще бъдат публикувани в сп. “Field Crops Studies” – електронно издание на Добруджански земеделски институт.

Sn2 Otkrivane

sonya1На 27-28.09.2018 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната IX та научна конференция с международно участие на тема:.
Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобритания, Полша, Русия и Македония. Партньорските отношения на Земеделски институт – Шумен с Harper Adams University – Великобритания се развиват ползотворно в областта на животновъдството от 4 години. Тази година участие в конференцията взеха д-р Стивън Мансбридж и д-р Васил Пиргозлиев. Присъствието на проф. Ярослав Олав Хорбанчук – директор на Институт погенетика и животновъдство към Полската академия науките, заедно с неговите колеги проф. Атанас Атанасов и д-р Артур Йозвик положи основите на сътрудничеството с Полската Академия на науките. Обсъдени бяха идеи и насоки за съвместни проекти. Руският изследователски институт по физиология, биохимия и хранене на животни беше представен от неговия директор Евгений Леонидович Харитонов.
Официални гости на конференцията бяха Заместник-председателят на ССА проф. Мая Игнатова и директори на институти и опитни станции от системата на ССА.
Участниците в конференцията бяха над 70 учени от Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по почвознание – Пушкаров, София , Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Добруджански земеделски институт, Институт по земеделие - Карнобат, Научни центрове по земеделие Средец, Хан Крум Търговище и др. По време на научния форум бяха представени 26 научни разработки в областта на животновъдството и 30 проучвания в областта на растениевъдството.
След официалното откриване в конферентната зала на гранд-хотел Шумен бяха изнесени следните пленарни доклади: „Интерактивен иновативен модел в Европейските изследвания в областта на селското стопанство”, от доц. д-р Соня Иванова, директор на дирекция „Международни отношения, връзки с обществеността и протокол” към ССА, „Иновативни изследвания в животновъдната наука в Европейския Съюз по Програма Хоризонт 2020, от проф. Хорбанчук и „ Диетични природни продукти, регулиращи ефлукса на холестерола от макрофагите” от проф. Атанасов.
По време на конференцията учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти. И в двете секции бяха проведени ползотворни дискусии и обмяна на мнения по дискутираните теми. Форумът предостави възможност за участие на млади изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване.
Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на ФНИ, МОН съгласно Договор № ДПМНФ 01/30 от 23.08.2018 г.

zala1

otvan

 

IMG 4755Институтът по земеделие – Кюстендил представи 120 ябълкови сорта и хибрида

 

За 10-ти пореден път се проведе „Празник на плодородието” в град Кюстендил Той е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896 г. и е единствен по рода си в страната. „Празникът на плодородието” се провежда в продължение на два есенни дни, организиран от Община Кюстендил и Институт по земеделие – Кюстендил, в които се представя изобилието и плодородието на Кюстендилския край.
Институт по земеделие – Кюстендил представи 120 ябълкови сорта и хибрида. Акцента на изложбата бяха сортове показали през изтеклата година добра устойчивост към стресови биотични и абиотични фактори. На 10 от тях гл. ас. д-р С. Димитрова представи кратко описание от трибуната пред общината.

На традиционния фестивал със свои изложбени щандове участваха множество читалища, организации, земеделски производители и занаятчии от района на Кюстендил. Гости на празника бяха зам.-председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова и доц. д-р Здравка Петкова главен научен секретар на ССА. Богатата изложба, аранжираните с красота и естетика щандове, както и хубавото време подтикнаха много жители и гости на града да посетят събитието.
Интересът към щанда на института бе много голям. На разположение на посетителите бяха всички научни работници от Института, които отговаряха на запитванията на посетители на празника. Имаше въпроси за новите сортове на Института – Елегия, Бесапара, Марлена, Мартиника, Горана и Сияна. Земеделските производители и любители фермери се интересуваха от правилното вземане на технологични решения при отглеждането на ябълката.
Програмата на празника включваше редица забавни и интересни конкурси за най-едър плод, за най-атрактивен плод или зеленчук и най- добре аранжиран щанд. Председател на комисията бе изпълняващият длъжността директор на Институт по земеделие – Кюстендил доц. д-р И. Кришкова. Победителите в отделните конкурси получиха грамоти и награди осигурени от Община Кюстендил.

IMG 4738

IMG 4722

IMG 4777

IMG 4790

IMG 4733

Страница 9 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!