Меню

Председателят на Селскостопанска академия доц. д-р Христо Бозуков и вицепрезидентът на Руската академия на селскостопанските науки и председател на Сибирското й поделение акад. Александър Донченко подписаха работна програма за научно-техническо сътрудничество. Документът е част от тригодишния договор за съвместна дейност между двете научни институции, който действа до 2016 г.
По време на визитата на руската делегация бе договорено задълбочаване на сътрудничеството между Селскостопанска академия и Руската академия на селскостопанските науки, съобщи доц. Бозуков. Акценти в съвместната работа през следващите три години ще са подобряване обмена на млади докторанти, научна информация в областта на растениевъдството, животновъдството, хранителната индустрия и агроинформатиката. Българските и руски учени се договориха за разширяване и на библиотечния обмен.

Прочети още...

В петък, 25 октомври 2013 г., от 11.30 ч. в Селскостопанска академия тържествено ще бъде отбелязан Деня на аграрната наука. На официална церемония председателят на научната институция доц. Христо Бозуков ще връчи дипломите на новохабилитираните професори и доценти. Като част от съпътстващата програма, научните институти и опитни станции, ще представят своите разработки на специализирана изложба в Академията.

 

Под 12% от общо заетите в българската икономика работят в сферата на селското стопанство (738 600 души). Това оповести директорът на Института по аграрна икономика професор Румен Попов по време на двудневната международна конференция в столицата. Темата на форума е „Един ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори в промените в страните от Югоизточна Европа”. Проф. Попов посочи, че един от основните проблеми в отрасъла е, че голяма част от фермерите не се самоосигуряват от една стара, а от друга - работодателите не покриват осигуровките на част от сезонно наетия персонал. Тази практика води до ощетяване интересите на земеделските работници и до дефицити в осигурителната система.

Прочети още...

На 22 и 23 октомври 2013 г. (вторник и сряда) от 9 ч. в „Гранд хотел София” ще се проведе двудневна международна конференция на тема „Един ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори в промените в страните от Югоизточна Европа”. Това съобщи директорът на Института по аграрна      икономика проф. Румен Попов, който е и координатор на проекта. Инициативата се финансирана от Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Комисията на ЕС.

Целта на конференцията е да представи главните резултати, получени при анализа на социалния диалог, състоянието на пазара на труда и правната рамка на заетостта в земеделието в страните от Югоизточна Европа. В дискусиите ще се включат учени и представители на фермерски организации от Франция, Германия, Италия, Турция, Македония и България. Ще бъдат очертани и възможностите за използване на добрите практики и постижения в отрасъла на селското стопанство.

Прочети още...

На редовно заседание Управителният съвет на Селскостопанска академия освободи от зам. – председателския пост на научната институция проф. д-р Божидар Георгиев. На овакантеното място е назначен проф. д-р Лазар Козелов, утвърден специалист в областта на храненето на животните и технологията на фуражите.

Проф. д-р Лазар Козелов започва научната си кариера в Института по животновъдни науки в Костинброд през 1977 г. В научния колектив преминава през всички етапи на професионалната си реализация - от научен сътрудник до професор. През 2003 г. е назначен за директор на Института, пост който заема до 2012 г. От 2012 г. до момента е бил зам. – директор на животновъдното звено към ССА.

Прочети още...

За опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси голяма роля оказаха въведените агроекологични плащания. Това каза директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" (ИПАЗР) проф. Тотка Митова-Трифонова. Тя обясни, че заради европейските субсидии земеделските стопани все по-широко прилагат в практиката дейностите, свързани с направленията “Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” и “Контрол на почвената ерозия” по мярка 214. Това се дължи до голяма степен на инициативата и усилията на учените от Института.

Прочети още...

Страница 74 от 95

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!