Меню

PKF iai BTAИнститут по аграрна икономика (ИАИ) към ССА, Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ)

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания. Ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

Участници: проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам.-директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ. Поканени са представители на МЗХГ, ССА и асоциации в земеделието.

Линк към пресконференцията 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_vq6shn8a

iai proektНа 21.03.2018 г. /сряда/ от 11:00 - 12:00ч.. в БТА ще се проведе начална пресконференция за представяне напроект "Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България",

финансиран от Фонд научни изследвания, договор № ДН 15/11 от 18.12.2017г.
На срещата се очакват представители на МЗХГ, ССА, асоциации в земеделието.
Участници в събитието са представители на базовата организация - Институт по аграрна икономика (ИАИ) към ССА и партньорските организации-
Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ) : проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам. директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.

78951a75-e456-4643-9b74-3466651483a2Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с колектива на Института по декоративни растения - София.
Проф. Николов предложи да се разгледа идеята за диверсификация на научната дейност на института, чрез създаването на направление лечебни растения.
Бяха дискутирани и актуални теми, свързани с приетите промени в Закона за ССА, финансирането и други.
Председателят разгледа оранжериите и лабораторията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ad94955-35a0-4893-9b50-f82f7a30a1f5

f8644571-a7c0-4a53-844e-7df020808c3e

Класиране на кандидатури - март 2018Уважаеми колеги,
На 14.03.2018 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 54
• Одобрени кандидатури – 34
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
В периода април – май ще бъде направена оценка на изразходваните средства за одобрените мобилности и в случай на наличност на достатъчни финанси ще бъде обявена още една процедура за кандидатстване за мобилности.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване. Моля,изпращайте документите не по-късно от един месец ПРЕДИ започването на мобилността, за да имаме техническо време да подпишем договорите и да преведем съответните суми.
Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

За да видите класирането натиснете ТУК

VOTRISОсновната цел на проекта е да се подобри квалификацията на работещите и да се засили международното сътрудничество чрез създаване на мрежа за обмяна на опит и добри практики в образованието (трансфер на знания от науката към практика) в селскостопанския сектор.
Тази задача се осъществява чрез трансфер на ноу-хау в областта на образователните дейности с пример за добра практика, която ще подобри знанията, уменията и компетенциите на лицата, отговарящи за организирането и осъществяването на образователни услуги в селскостопанския сектор.
От 19 до 23 март 2018 година, членовете на консорциума ще имат първа работна среща в Земеделски институт – Стара Загора. В рамките на срещата е предвидено посещение на ферми, които са под селекционен контрол на Асоциацията за развъждането на Черношарената порода град Добрич. На 22.03.2018 в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) ще се проведе семинар, на който участниците в проект VOTRIS ще могат да се запознаят с новостите в управлението на животновъдни ферми. Лектор ще бъде доктор Абеле Кюйпърс, а темата „Иновации в млечното фермерство“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ:
НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ – КРАКОВ, ПОЛША;
АГРО МЕНИДЖМЪНТ ИНСТРУМЕНТИ WUR – ВАГЕНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ;
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – УХРИНЕВЕЦ, ЧЕХИЯ;
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ – КАУНАС, ЛИТВА;
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ.

Проектът е предназначен за административния персонал, изследователите, учените и надзорните органи, които отговарят за създаването и прилагането на професионално обучение за фермерите, животновъдите и земеделските консултанти. Бенефициентите по проекта са тези, които отговарят за създаването на политики за обучение, учебни планове, набиране на средства, реализиране на обучения и търсене на нови методи на обучение.
В резултат на проекта бенефициентите ще укрепят своята квалификация и ще обогатят международното си сътрудничество в рамките на изградената мрежа, чрез институционални и лични контакти.

DokladDirektorЧужди фирми търсят сортовете на Добруджанския земеделски институт. Това съобщи директорът на Добруджански земеделски институт доц. д-р инж. Илия Илиев, по време на представянето на годишния отчет за научната и стопанска дейност на института през 2017 г.
През 2017 година е работено по 15 лицензионни договора с чужди фирми от Кипър, Турция, Румъния, Молдова, Украйна и др. В резултат на това сътрудничество през изтеклата година в Беларус е признат хибрид слънчоглед Алпин, а сортовете обикновена пшеница Мерилин и Лазарка са утвърдени в Националната сортова листа на Република Турция.
През годината са подписани 14 нови международни договора – за лиценз, за сортоизпитване и обмен на генетичен материал, а институтът е посетен от специалисти от Франция, Румъния, Турция, Полша, Испания, Молдова, Украйна, Румъния, Русия, Сърбия и други.
Научният екип на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево участва в разработване на четири научно-изследователски проекта. Основните задачи, залегнали в проектите, са свързани със селекцията и агротехниката при зърнено-житни, бобови култури и слънчоглед. Целите на селекционно-подобрителната работа са свързани с повишаването на добива и качеството при пшеница, ечемик, тритикале, фасул, леща, грах и слънчоглед, както и с повишаване на тяхната устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
През 2017 г. е осъществена поддръжката на 78 бр. сертификати - за 36 сорта обикновена пшеница, 6 сорта твърда пшеница, 11 сорта тритикале, 5 сорта ечемик, 5 сорта фасул, 2 сорта грах, по 1 сорт леща и нахут и за 1 сорт, 5 хибрида и 5 линии слънчоглед.
След успешно изпитване са признати един сорт ечемик - Оникс, два хибрида слънчоглед - ГТС Теди и Деведа, и три линии слънчоглед - N102 R, G240R и P427R.
От новите сортове (с издадени сертификати след 2011 г.) са внедрени: обикновена пшеница Божана, ГТП Киара, ГТП Калина, Горица, ГТП Рада, Косара, Пчелина; тритикале Добруджанец; ечемик ГТЕ Ахат; фасул ГТБ Устрем и ГТБ Блян.
Сортовете с издаден сертификат за внедряване са: обикновена пшеница ГТП Катаржина, ГТП Ками, Жана, Фани, Сладуна и Кристалина; твърда пшеница Мирела, Мелина и Мирабел; тритикале Дони 52 и Благовест; ечемик ГТЕ Яспис, Тангра и Пагане.
Гости на отчета бяха Красимир Кирилов – областен управител на област Добрич, проф. Николай Ценов, проф. Илия Илиев и проф. Михаил Христов – бивши служители с голям принос към научните постижения на института.

Страница 8 от 84

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!