Меню

Velikden2017 final

 

sgradaНа редовно заседание Управителният съвет на Селскостопанска освободи заместник-председателя проф. д-р Христо Даскалов и главния научен секретар доц. д-р Виолета Божанова. За заместник-председател е избрана проф. д-р Мая Игнатова, a за главен научен секретар доц. Здравка Благова Петкова.

Проф. Мая Игнатова е родена в град София. Завършила е ВИЗВМ – Стара Загора, специалност „зоотехния“. Започва кариерата си като зоотехник в АПК- Горна Малина. От 1984 г. досега професионалното й развитие е свързано с Института по животновъдни науки – Костинброд. През 1998 г. става „Доктор“ с научна специалност “Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от 2008 г – 2010 г. е научен секретар на института, като през 2010 г. става доцент и заема и длъжността заместник-директор. От 2013 г. е директор на ИЖН – Костинброд. През 2016 г. заема академичната длъжност професор.

Проф. Игнатова има 110 научни публикации, 26 научно-популярни, 170 цитирания  в международни и национални научни издания. Участвала е в 31 научни проекта, в 46 научни форума (41 международни) с общо 75 научни съобщения (39 доклада и 36 постера).

Проф. Игнатова е член на редакционни колегии на сп. „Животновъдни науки” и
сп. „Biotechnology in Animal Husbandry”. Била е член на 11 организационни комитета на научни форуми у нас и в чужбина. Ръководител е на двама докторанти.

Владее английски и руски език.

Доц. Здравка Благова Петкова е родена през 1961 година. Завършила с отличие специалност „Почвознание и агрохимия“ в МГУ ”М.В. Ломоносов”, Москва. Защитава докторантура с научна специалност „Агрохимия“ към ИПАРЗ „Никола Пушкаров“, след което продължава научната си кариера в института. От 2004 година е доцент в секция „Агрохимия и торене“. През последната година е ръководител на научен отдел „Агрохимия и торене”.

Доц. Петкова има публикувани 87 научни труда. Участвала е в редица проекти, като в някои от тях са реализирани под нейно ръководство. Има специализация в Кралския Университет на Белфаст, Северна Ирландия.

Владее английски и руски език.

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,
На 04.04.2017 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 13
• Одобрени кандидатури – 13


Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.

След приключване на първата и втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“, общият брой одобрени кандидатури в момента е 42.
След анализиране на наличните финанси по проекта на ССА, Офис „Европейски програми и проекти“ ще организира Трета селекционна процедура за 30 броя мобилности на персонал към програмни държави.
Правилата за кандидатстване са същите както в предишните две процедури с едно изключение – отпадат ограниченията за бройки за различните институти. Кандидатурите ще бъдат одобрявани или отхвърлени единствено съгласно броят точки, които са получили.
Краен срок за подаване на документите за Третата селекционна процедура е 30.04.2017 г.

ССА все още разполага и с възможност за участие на докторанти в мобилности към програмни държави. Минималният срок за участие на докторанти в мобилност е 2 месеца (стаж / практика) или 3 месеца (обучение). Максималният срок е до 30.09.2017 г. За докторанти няма специална процедура за кандидатстване, като мобилности ще получат тези, които първи проявят интерес.

 Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Април - 2017 г.

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

16832183 1840887776199235 6607931482569698357 n3Ръководството на Селскостопанска академия- председателят на проф. Иван Пачев и заместник председателят проф. Христо Даскалов връчи удостоверения за заемане академични длъжности доцент и професор доцент. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016”.
Новохабилитираните са професори са проф. Иванка Каменова от Агробио институт, София, проф. д-р Мирослав Иванов от Института по лозарство и винарство - Плевен, проф. д-р Ивелина Николова и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражни култури - Плевен и проф. д-р Хриска Ботева от Институт по зеленчуковите култури – „Марица“.
Заели академичната длъжност доцент са доц. д-р Виктор Колчаков от Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, доц. д-р Милена Рускова от Института по изследване и развитие на храните, Пловдив, доц. д-р Златина Ур от Института по растителни и генетични ресурси – Садово, доц. д-р Пламен Серафимов и д-р Валентин Косев от Института по фуражни култури – Плевен.

 

16831063 1840887916199221 8805406602658189055 n4

16864074 1840887979532548 8736017852342219440 n1

nagrad1 Селскостопанска академия спечели 4 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2017“. В него участват общо 44 продукти и разработки, на 32 фирми и научни институти.
Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово е награден за новия български сорт обикновена зимна пшеница „Гинра“. Той съчетава висока устойчивост на болести и голям потенциал за добив. Това води до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати.
С награда е отличен и друг сорт на института, сусам сорт „Невена“, който е подходящ за механизирано отглеждане и дава ново бъдеще на сусама в България.
Удостоен с отличие е новият продукт „ Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ на Института по изследване и развитие на храните – Пловдив. Той представлява сух кисел с инстантно брашно от екструдирана смес (ябълкови пресовки и пшеничен грис), захар, сухо мляко и канела. Брашното е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок. Използваната технология е практически приложима за всички предприятия от преработвателната индустрия в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Института по земеделие – Кюстендил получава приз за създадената „Технология за биологично производство на малини“. Иновацията е разработена за първи път в България. Прилага се при сортовете „Виламат“ и „Люлин“. Използват се екологично чисти методи и средства за контрол на вредителите преди създаване на насажденията. Намалява се пръскането с биофунгициди и инсектициди. Получаваме висококачествена биологична плодова продукция полезна за здравето на хората и с висока норма на рентабилност- 234%.
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светля Янчева връчи четири награди в конкурса за иновации. „Инициативните, предприемчивите и бизнес ориентираните в селското стопанство ще могат да гарантират бъдещето и достойното му място в европейската обща селскостопанска наука", каза тя
Председателят на ССА награди двама участника в конкурса за иновации.
В „Конкурса за иновации” участваха иновационни продукти и разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА и показват действителни иновации или оригинални подобрения и могат да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област. Селскостопанска академия участва общо с 19 новости, които спомагат за развитие на земеделието.nagradi4nagradi3

nagrad2

2 Селскостопанска академия се представя с 19 иновации на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“, които ще участват в традиционния конкурс по „Иновации в селското стопанство“. Това заяви председателят на Научната институция, проф. Иван Пачев, на пресконференция по повод откриването на Международната селскостопанска изложба „Агра -2017“, в Международния панаир Пловдив. „Научните институти към Селскостопанска академия са водещите в иновациите в областта на селското стопанство в България“, каза още той.
По време на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“ земеделските производители и любителите земеделци ще могат да се запознаят с нови сортове създадени от учените на Селскостопанска академия. Проф. Иван Пачев съобщи, че се е повишил интересът към българските сортове, не само от българските производители, а и от чуждестранните. Той даде за пример даде големият процент български сортове грозде, отглеждани в Румъния, Молдова и Украйна.
Земеделски производители и любители земеделци могат да открият семена и посадъчен материал и на автентични и на нови български сортове. Учени от всички структури на Академията са на разположение за въпроси на бизнеса, фермери и любители земеделци.

Това е 20-ото участие на Селскостопанската академия в изложбата “Агра”. Научната институция участва в изложбата от 1996 г. В палата 6 на Международния панаир Пловдив, са разположени щандовете на 25 института, 19 опитни станции и Националния земеделски музей.
През последните 5 години Селскостопанската академия е получила сертификат за 160 нови сорта.

По време на форума Академията организира и две кръгли маси.
Първата е на тема: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“ - начало 13 часа на 23.02.2017 г.(четвъртък) в зала 1, палата № 6 на Международния панаир Пловдив.
На следващия ден ще се дискутира ,,Състояние и проблеми на животновъдството“, от 13 ч., в зала 1, палата № 6.

Програма кръгли маси

13.00-17.00
Кръгла маса: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“.
Ечемикът в България – състояние и перспективи. Нови сортове ечемик българска селекция. Проф. д-р Дарина Вълчева, Институт по земеделие, Карнобат;
Агроекологично райониране на обикновената зимна пшеницата и изискване на сортовете, създадени в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“– Садово, Доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово;
Райониране на фъстъците и сусама - алтернативни култури и за големи равнинни площи, Доц. д-р Станислав Стаматов, ИРГР, Садово;
Агроекологично райониране на ръж и овес, Ас. д-р Евгения Вълчинова, ИРГР, Садово;
"Агроекологично райониране на овощни култури и сортове". Автори: проф. д-р В.Божкова, доц. дсн С.Гандев, проф. д-р А. Живондов, Институт по овощарство, Пловдив;
Агрономическа пригодност на земите в България за отглеждане на основни култури по агроекологични райони, доц. Венета Кръстева, проф. Божидар Георгиев, проф. Мартин Банов.
Оценка на пригодността на земеделските земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване, доц. Вихра Стойнова, проф. Светла Русева, проф. Илия Малинов, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Разпад на пчелните семейства: пестициди, патогени и съпътстващи стрес фактори, доц. д-р Ценко Въчев, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

Кръгла маса: ,, Състояние и проблеми на животновъдството“.
Съвременни тенденции в развъждането на едри и дребни преживни селскостопански животни у нас, Проф.дн Живко Кръстанов, Земеделски институт, град Стара Загора;
Ефективно хранене на преживните животни - принципи и съвременно разбиране, Проф. д-р Мариана Петкова, Институт по животновъдни науки, Костинброд
Състояние и проблеми на биволовъдството, Доц.д-р Пенчо Пенчев, ЗИ, Шумен;
Изследвания и устойчиво управление на морски нерибни ресурси в Черно море с екологично и икономическо значение" - Доц. д-р Елица Петрова – Павлова, Институт по рибни ресурси-Варна.
Значение и перспективи на породи овце, отглеждани в Югоизточна България, Доц д-р Маргарит Илиев, ИЗ, Карнобат;
Състояние и проблеми на овцевъдството и машинното доене на овце в Р. България, Доц. д-р Христо Събков, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

5jpg

4 agra

IO

Страница 8 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!