Меню

Колективът на Опитна станция по картофите - Самоков се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

Обсъдени бяха възможностите за оздравяване на държавното предприятието.

Проф. д-р Николов възложи да се изработят различни предложения за подобряване на финансовото състояние на ОС- Самоков. След подробен анализ на вариантите ще бъде приложен най-ефективният.

st1На 19 - 20 октомври 2017 г. се проведе ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Животновъдството пред предизвикателството на екологичните промени, която е посветена на 75 години Земеделски институт - Стара Загора и 117 години животновъдна наука в България. Институтът е наследник на Депото за добитък създадено през 1898 година край Стара Згора, което поставя и началото на животновъдната наука в България.
По време на конференция бяха изнесени 13 научни доклади и се проведе постерна сесия.
Празникът бе под патронажа на кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров и под почeтното председателство на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

 

 

 

st2

По съобщение на синдикатите, срещата е траяла 4 –часа. В срещата са участвали 26 синдикални председатели от всички институти и звена на ССА в цялата страна. Обсъдени са били въпросите с неадекватно ниските заплати на научните работници в ССА в светлината на Бюджет – 2018 г. и несъответствието им на квалификацията на работещите; за съкратените до минимум работещи в научния и производствения процес в Академията; за отлива на младите учени, за липса на интерес да се посветят на наука при това ниво на финансиране; за визията на новото ръководство за развитието на ССА и аграрната наука.
Пред участниците проф. Николов е заявил: «След една година искам да бъдем Академия! Сливания, преструктурирания няма да има. Искам силна Академия с ясни правила и силен демократизъм и категоричен път на младите хора в науката!»
Първостепенна задача на Академията, във връзка с финансирането е получаване на финансовата самостоятелност.

sgradaУВАЖАЕМИ УЧЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СИСТЕМАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ,
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА!


     За мен е чест да Ви приветствам с Професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука. Този ден отбелязва по достойнство достиженията на всички, заети в тази важна за народа ни сфера, на всички, които със своя труд са изградили историята и традициите на Селскостопанска академия.
Пътят на Академията не е лесен. Непрекъснати структурирания, преструктурирания, неадекватни на квалификацията и труда Ви заплати, несигурност в утрешния ден. Уверявам Ви, че екипът който ръководя, с подкрепата на Ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, работим и ще работим за Единна и Силна Академия. Ще направим всичко, което е по силите ни, да съхраним и да развиваме това, което е градено до нас. Всяко звено на академията е уникално по своята също, а заедно образуват мощна, необходима за страната ни научна сила. Всеки наш служител е важен за развитието ни, всеки е уникален сам по себе си а заедно сме мощна, необходима за страната ни научна общност.
В този тържествен ден трябва да бъдем горди с нашата работа и да погледнем с оптимизъм към бъдещото. Гордост за Академията са 297-те проекта, по които работят едва 535- имата останали в академията учени. Гордост са 56 акредитации по 31 докторски програми, обучаваните през настоящата година 90 докторанти. Гордост са поддържаните в Патентното ведомство 348 сертификати за сортове растения и породи животни, създадени в Академията. Само за последната година от Ведомството са признати 10 нови сорта, а 12 са заявени за патентоване.
Селскостопанска академия е гарант за националната сигурност със своята дейност по съхраняване и обогатяване на безценния национален генофонд от растения и животни, носители на автентичния български вкус, на българската сила, вкоренен дълбоко в нашето минало и гарант за нашето бъдеще. В опитните полета и базите на Академията се съхранява колекция от над 129 600 образци от всички основни групи култури, отглеждани у нас, както и уникални за страната породи животни.
Благодарение на сътрудничеството на нашите учени с учени от над 30 страни и водещи международни организации, на разпространението на нашите сортове и хибриди в редица страни от Европейския съюз, както и в Русия, Молдова, Турция, Украйна и др., ССА допринася за издигане на международния авторитет на страната ни.
Неоценима е ролята на Академията за аграрното производство и земеделските производители. Ще спомена само факта, че основната част от сортоподдържането и производството на предбазови семена се осъществява от институтите и опитните станции на Академията.
Невъзможно е развитието на аграрния сектор без аграрната наука, на аграрната наука без аграрното образование. Дейността, която извършваме в областта на науката и на образованието, съвместно с аграрните университети е залог, както за настоящето, така и за бъдещото развитието на земеделието ни.
На всички научни работници и служители на ССА пожелавам здраве, лично щастие, успехи в работата и упоритост в творческите начинания, защото Вашите постижения оставят незаличима следа в историята на аграрната ни наука!


Честит празник!

Проф. д-р Васил Николов

Председател на ССА

WEB-POKANA gosti 2017  На 28.10.2017 г. в 11 часа ще се открие 7-мото Изложение в България на френската месодайна порода овце Ил дьо Франс. Събитието ще се проведе на територията на Земеделски институт, гр.Стара Загора към Селскостопанска академия.
Породата Ил дьо Франс е икономически значима за страната ни и икономически изгодна за животновъдите, а интересът към нея нараства както в България, така и от съседни държави с установени навици за консумация на агнешко и овче месо.
Изложението е организирано от Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България в сътрудничество със Земеделски институт – Стара Загора към Селскостопанска академия и с финансовата подкрепа на Министерство на земеделието, храните и горите.
Асоциацията е създадена през 2005г. и работи успешно до днес в тясно сътрудничество с учени от Селскостопанска Академия - Земеделски институт в Стара Загора, Институт по животновъдни науки в Костинброд и преподаватели от Аграрен факултет при Тракийски университет, обединявайки интересите в месодайно направление на около 50 животновъда от цялата страна.

sgrada На 25 октомври (сряда) 2017 г. Селскостопанска академия ще отбележи празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.

С официална церемония ще бъдат връчени дипломите за почетни награди, свидетелства за заемане на академична длъжност професор и доцент, и свидетелства за утвърдени научни продукти. Гостите ще могат да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ с постиженията на институтите институти и опитни станции към ССА.

Събитието ще започне в 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София.

Страница 8 от 75

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!