Меню

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,
На 28.09.2016 г. Селскостопанска академия организира Заключително информационно събитие по Проект за мобилност на студенти и персонал с Договор № 2015-1-BG01-KA103-013749, по Програма „Еразъм+“. Събитието ще се проведе в зала “ESPLANADA 1“ в хотел “Best Western Expo”, гр. София.
По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта и ще бъдат дадени примери за добри практики.
Ще бъдат представени проектите за мобилности в областта на висшето образование на Селскостопанска академия по програма „Еразъм+“ за периода 2016/2017 г., като ще бъдат разяснени следващите стъпки при оформяне на необходимите документи за кандидатстване. Ще бъде дадена информация за оценителните процедури, с които ще се определят участващите в мобилности по новия проект. Ще бъде дадена информация и за предстоящото кандидатстване на ССА с проекти за мобилности в Програмни и Партньорски държави по програма „Еразъм+“ за периода 2017/2018 г.

По време на събитието гостите ще бъдат информирани и за отворени и предстоящи възможности за кандидатстване по програма „Хоризонт 2020“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Всички, които желаят да присъстват, моля предварително (най-късно до 26.09.2016 г.) да потвърдят на следната ел. поща: .">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.., като съобщят трите си имена и своята месторабота.
Всички, които биха желали по време на информационното събитие модераторите да отговорят на конкретни въпроси във връзка с проектите за мобилност по Еразъм+, моля да изпратят своето запитване писмено на следната ел. поща: .">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Моля, всички запитвания да бъдат изпратени най-късно до 23.09.2016 г.
За допълнителна информация относно събитието, моля свържете се с нас на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел: 02 81275 03

 

ПРОГРАМА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПЕРСОНАЛ

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

-

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на биологично активните вещества (вкл.ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Общо земеделие

3

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

9

Почвознание

6

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

10

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

3

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

2

-

Земеделски институт, Шумен

3

2

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

11

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

12

Овощарство

1

-

Институт по овощарство, Пловдив

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

13

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

14

Фуражно производство, ливадарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

15

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

16

Растителна защита

(ентомология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

1

-

Институт по овощарство, Пловдив

17

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

18

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

19

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

20

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

21

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

22

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

23

Екология на селскостопанските животни

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

                                                                                                                         

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

           Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

           Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

NAROСелскостопанската академия (ССА) и Националната селскостопанска научна
организация на Япония (NARO) сключиха Споразумение за научно-техническо
сътрудничество. Споразумението ще послужи за разширяване и задълбочаване
на съвместните дейности между двете организации в области като
агротехнологии и хранителни науки, растениевъдство, животновъдство,
защита на околната среда и др. Подписаният документ е от значение както
за ССА, така и за NARO, тъй като ще насърчи българските и японските
учени да работят заедно в научни проекти в селското стопанство, да
споделят научни познания и да посещават научните звена на двете
организации.

 

 

13726677 1744945739126773 900728839422287629 nСелскостопанска академия бе посетена от Извънредния и пълномощен посланик на Република Судан, Нейно Превъзходителство, г-жа Илхам И. М. Ахмед. Тя бе посрещната от Проф. Тотка Трифонова, председател на Академията, както и от главния научен секретар, доц. Виолета Божанова.
Проф. Трифонова запозна своя гост със структурата и дейностите на Селскостопанската академия. Бяха представени научните звена на ССА и областите от селскостопанската наука, в които те са специализирани.
На свой ред г-жа Илхам И. М. Ахмед представи развитието на земеделието в Република Судан, като наблегна на приоритетите и насоките на аграрната наука в Африканската държава.
Посланикът на Р. Судан увери ръководството на Академията за големия интерес на нейното правителство за развиване и задълбочаване на научно-техническото сътрудничество в сферата на селското стопанство, като от особено значение за тях са българските познания и продукция в областта на отглеждането на зърнени култури и особено пшеница, семепроизводство, растителна защита, водно напояване и пречиствателни технологии, селскостопански машини, животновъдство и рибни ресурси и др.
Нейно Превъзходителство прояви интерес и към възможностите за обучение и обмен на докторанти и научен персонал с изследователски организации и висши учебни заведения от Р. Судан, включително чрез образователни и преподавателски мобилности, финансирани по програмата на ЕС „Еразъм+“.
Нейно Превъзходителство предложи на Ръководството на Селскостопанска академия да бъде подписано Споразумение за научно-техническо сътрудничество между ССА и видни судански научни организации, както и отправи лична покана към Проф. Трифонова да посети Африканската държава и да се запознае с най-видните учени-агрономи на страната.

13887025 1744945622460118 8561285761147323861 n113680583 1744945652460115 288582255077405429 n2

SSA RUПредседателят на Селскостопанска академия (ССА) -София - проф. д-р Тотка Трифонова подписа Рамков договор за двустранно сътрудничество с ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. д-р Велизара Пенчева.

На церемонията присъстваха председателят на Общото събрание на Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев и заместник-ректорите на университета, а от страна на ССА бяха проф. д-р Светла Русева – директор на Института по почвознание и агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, директорът на Института по земеделие и почвознание „Образцов чифлик“ – Русе, доц. д-р Галина Дякова, проф. дсн Тодор Кертиков – член на ССА и на Института по фуражни култури в Плевен. Подписаният днес документ определя параметрите на сътрудничество между Русенския университет и Селскостопанска академия с цел повишаване качеството на научноизследователската и приложна дейност и на обучението, свързани с развитието на високотехнологично и конкурентно земеделие.

Изключително силно разчитаме на сътрудничеството си със Селскостопанска академия в областта на научните изследвания и обучението на докторанти, каза ректорът на Русенския университет, и даде пример за успешни проекти, реализирани от екипи на двете институции. От своя страна проф. Трифонова заяви, че подписването на споразумението е потвърждение на готовността на Селскостопанска академия за работи и да утвърждава взаимодействието си с висшите училища.

Екип от Русенския университет и Института по почвознание и агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София, под ръководството на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. дтн Петър Димитров, създадоха през 2004-2015 година шест почвозащитни технологии за отглеждане на зърнено-житни култури (пшеница и царевица) на наклонен терен, както и система машини за тяхното осъществяване.

Технологиите включват в себе си няколко почвозащитни метода за борба с водната ерозия, уплътняването на почвата и загубата на почвено органично вещество, както и съответните машини за тяхното осъществяване. Тези методи и машини са патентовани и признати за изобретения от Патентното ведомство на Република България. Методите са: прорязване с ходообразуване, вертикално мулчиране и браздооразуване с прорязване и ходообразуване. При тяхното прилагане, напречно на наклона на склона, значително се ограничава водната ерозия на почвата, намалява се уплътняването и се увеличава почвеното органично вещество. От там нараства добивът на пшеница и царевица между 25 и 30%.

Шестте технологии, в които са включени тези методи, са утвърдени от Експертни съвети на Селскостопанска академия като научни продукти за масово внедряване в селското ни стопанство. Две от технологиите за минимална обработка на почвата при отглеждане на пшеница и царевица на наклонени терени са наградени и със златен медал на Международното селскостопанско изложение АГРА 2009.

mv2Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Тотка Трифонова и главният научен секретар доц. д-р Виолета Божанова се срещнаха с г-н Ку Лиян, директор на съвместната дирекция „Ядрени технологии в земеделието и храните“ на Световната организация по прехрана (ФАО) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и с г-н Валентин Велев от Българската агенцията за ядрено регулиране.
 Проф. Трифонова представи на гостите структурата и научните дейности на Академията и заяви интерес за задълбочаване на научно – техническото сътрудничество с ФАО и МААЕ в областта на селското стопанство.
Г-н Ку Лиян изнесе лекция, на която присъстваха представители на ЦУ на ССА, на нейните институти, както и на други научни организации. По време на презентацията му, учените се запознаха със структурата на подопечната му дирекция, както и с възможностите за участие в проекти, финансирани от МААЕ. Гостът отговори на въпроси за бъдещите тенденции и насоки на финансиране на научни изследвания от Атомната агенция.
Г-н Ку Лиян разгледа Националния Земеделски музей и се запозна със земеделските традиции в България и с развитието на земеделската наука и образование.

mv6

mv5

Страница 8 от 58

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!