Меню

Утре, 1 октомври от 09 часа, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" е домакин на научно – приложна конференция на тема „Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване”. Това съобщи директорът на научната звено към Селскостопанска академия проф. Тотка Митова - Трифонова. Форумът, посветен на 130 годишнината от създаването на генетичното почвознание, ще бъде открит от председателя на Българското почвоведско дружество и народен представител в 42-то Народно събрание проф. Методи Теохаров. Той ще представи особеностите и проблемите на черноземните почви у нас.

По време на конференцията ще бъдат презентирани и доклади за агрономическата пригодност на почвите за отглеждане на различни селскостопански култури. Ще бъдат представени нови практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата. В края на форума е предвидена и дискусия със земеделски производители по проблемите в сектора, каза в заключение проф. Тотка Митова – Трифонова.

Българският сусам е високодобивен и по-качествен от вносния - семената му са със значително по-мек и хармоничен вкус, в сравнение с този, който влиза у нас от Индия и Арабския свят. Предимствата му се обуславят както от сортовите характеристики, така и от природно климатичните условия у нас. Три уникални сорта български сусам са създадени през последните години в Института по растителни генетични ресурси “К. Малков” в Садово, съобщи  гл. ас. д-р Станислав Стаматов - специалист по маслодайната култура. По думите на учения, едно от най-важните предимства на нашата селекция, от агрономична гледна точка, е че кутийките със семена са устойчиви на разцепване.

Прочети още...

На 25 септември 2013 г. директорът на Института по овощарство – Пловдив доц. д-р Стефан Гандев ще представи пред земеделски производители в Сливен съвременните научни концепции за размножаване и отглеждане на орехи. Срещата е част от съвместна информационно - обучителна кампания, която се провежда от Националната служба за съвети в земеделието и учени от звената към Селскостопанска академия. Фермерите ще бъдат запознати и с растителнозащитните мероприятия  които се прилагат при черупкови плодове.

Семинарът ще се проведе от 10 ч. на 25 септември, сряда, в залата на Областна администрация в гр. Сливен, на ул. „Димитър Добрович“ No 3.

„Новости в аграрната наука за ефективно земеделие” е темата на международната конференция, която ще се проведе на 26 и 27 септември в Земеделския институт в Шумен. Това съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия доц. д-р Апостол Апостолов.

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми в селскостопанския отрасъл. По време на форума учени от България, Литва, Полша и Португалия ще обменят информация за новостите в аграрната наука и ще обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременните технологии в земеделието.

Предвидени са две пленарни сесии - по животновъдство и растениевъдство. Научните доклади са насочени към селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни и селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

Прочети още...

Българската сортова листа се обогати с два нови сорта безсеменно десертно грозде - "Зорница" и "Тангра". Създадени в Опитното лозе на Института по земеделие и семезнание (ИЗС) ”Образцов чифлик”- Русе, те бяха представени днес от гл. ас. д-р Галина Дякова по време на Открития ден на лозата. И двете селекции са устойчиви на екстремни студове, под минус 18-20оС, и проявяват много добра възстановителна способност.

 Сортът "Зорница" е създаден чрез хибридизация на сортовете „Русенско едро” и „Кинг руби”. Кръстоската е направена през 1986 г. от проф. Иван Тодоров, а морфологичното, агробиологичното и технологичното проучване е извършено в сътрудничество с д-р Галина Дякова и  лозарският колектив на Института. За създаването на нов сорт грозде понякога са нужни 18 – 20 години, разясни д-р Дякова.

Прочети още...

Институтът по земеделие и семезнание (ИЗС)„Образцов чифлик” – Русе отваря врати на 18.09.2013 г. от 10 ч. за организирания от учените „Открит ден на лозата”. Нови сортове грозде, създадени в научното звено към Селскостопанска академия, ще бъдат презентирани от гл. ас. д-р Галина Дякова. Ще бъдат представени и съвременни продукти за растителна защита на лозовите насаждения.  Домакините са предвидили в програмата и дегустация на грозде.

Страница 70 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!