Меню

На проведена среща днес между председателя на Селскостопанска академия – доц. Д-р Георги Костов, и посланика на Катар в София – Мохамед Али Алноами, стана ясно, че държавата Катар проявява интерес към обучение на докторанти в системата на Академията.
Доц.  Костов представи и запозна посланика на Катар - г-н Алноами със спецификата и структурата на и научните звена на Академията.
От своя страна г-н Алноами подчерта, че в Катар има сериозни амбиции за развитие в областта на  земеделските науки, а България в лицето на Селскостопанска академия има потенциал  да бъде партньор на това развитие. Обсъдена бе и възможността за  подготвяне в най-близко бъдеще на рамково споразумение, включващо общи проекти и  сътрудничество в различни насоки.

Прочети още...

Фонд „Научни изследвания” информира потенциалните кандидати за участие по посочения конкурс, че крайният срок за подаване на проектни предложения онлайн и депозиране на хартиен носител е до 17ч. на 16.07.2012г.

С инструкциите за кандидатстване може да се запознаете на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания” към МОМН.

Прочети още...

130 годишнината от поставянето на основите на земеделската наука в България и 130 годишнината от основаването на ИРГР- Садово събраха на 5 юни учени и служители от Селскостопанската академия, гости и приятели от цялата страна, чиито домакин бе Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” в Садово.

На тържеството бе отбелязана 130-годишнината от началото на аграрната наука в България, за чиято първооснова считаме създаването от уважавания учен и практик Константин Малков на „изпитателно поле” към земеделското училище в Садово. 30 години по-късно – през 1902-ра, в града е създадена и първата в България Държавна земеделска опитна станция. Съвременен продължител на традициите е Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков” в града, с 35-годишна успешна научна дейност от създаването си. Почетена бе паметта на създателя на „изпитателното опитно поле” - Константин Малков, от чието рождение се отбелязват 140 години, и също 110 години от рождението на изтъкнатия учен с принос към развитието на аграрната наука - акад. Павел Попов.

Прочети още...

По време на Фестивала на розата председателят на народното събрание Цецка Цачева и министърът по управление на средствата от Европейския съюз - Томислав Дончев, посетиха Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък.

Директорът на института - проф. Недков, запозна гостите с научно-изследователската работа по интродукция, селекция и размножаване на маслодайната роза и други етеричномаслени култури, а също така и по създаването и поддържането на генофонд от над 200 вида етерични и лечебни растения. Гостите бяха запознати и със проучванията в областта на агротехниката и растителната защита, технологията на преработка и приложението на получените продукти.

Прочети още...

Изх. № БПО 55/30.05.2012 г.

Целта на конкурса е да насърчи:

  • провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:
  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
  • Нови материали и технологии;
  • Културно - историческо наследство;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
  • междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански
  • организации и други;
  • засилване на връзката „наука – бизнес”.

Общ размер на финансовите средства

Прочети още...

На 30 май 2012 година в Опитната станция по соята, град Павликени ще се проведе семинар и открит ден организиран съвместно с областни офиси на Националната служба за съвети в земеделието - град Велико Търново и град Габрово.

Ще бъдат изнесени лекции и презентации по проблематиката на използването на фуражните култури при храненето на преживни животни и фуражното значение на изкуствените ливади и пасища в България. Ще бъдат посетени и демонстративни опитни полета с различни сортове и хибриди фуражни култури. Мероприятието е подходящо за всички земеделски стопани отглеждащи или използващи фуражни култури в техните стопанства.

Прочети още...

Страница 70 от 77

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!