Меню

knigaУважаеми колеги,

Първи ноември се утвърди трайно в българския празничен календар като Ден на народните будители. Той припомня възрожденската просветителска мисия на онези бележити българи, които съградиха основите на просветата и познанието, отстояваха моралните устои на нацията.
Припомня на онези, на които искат да им бъде припомнено.
Но този ден е само един ден, от 365. И ако през всички останали 364 дни ние не говорим за наука, не говорим за образование за духовност, съвременните будители ще продължават да се асоциират единствено и само с някакви там „старци“.
Съхраняването на духовността и извисяването на ценностната система на нашия народ минава през дълбоката почит и уважение към словото и идеите, завещани ни от плеяда достойни книжовници и будители, оставили светла диря от дълбините на вековете, като Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Захари Зограф…...
От дълбините на вековете.
Но, днес... Днес, голяма част от обществото ни остава сляпо и глухо за проблемите на носителите на словото, на просветата, на науката. Не можем или не искаме да разберем, че думите от одата на Стоян Михайловски „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи" „… Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!“ не са само поетичен изблик.
Ще перифразирам и думите на един пълководец и ще кажа, че „Народ който не храни собствената си наука храни чужда“. Въпросът е дали чуждата наука иска да храни нас? И докога? И с какво? И ти идва словата на черноризеца будител „...О неразумни…“
И въпреки, че един философ е казал, че „Историята ни учи, че нищо не научаваме от историята“, друг не съвсем философ пък отбелязва, че „Историята ни учи да се надяваме.“
Затова погледнете дълбоко в историята, а след това с надежда в утрешния ден! Живейте с мисълта, че вие сте тези, които сте призвани да съхраните искрата на предците, за бъдещите поколения!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССА:
ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ

Logo IJN- ot CDR


На 2 ноември 2017 г.(четвъртък), от 10 ч. ще бъде открита научна конференция на „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”. Събитието се организира от Института по животновъдни науки – Костинброд и ще се състои в „Парк хотел Москва“ в София.

В научната конференция ще вземат участие учени от България, Сърбия, Молдова и далечен Виетнам. Програмата включва доклади и постери по следните тематични направления: Хранене и физиология на животните; екология и качество на животновъдната продукция; Развъждане, генетика и репродукция на животните; технологии на отглеждане и икономика на селското стопанство.

sg1ИНСТИТУТИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЩЕ УЧАСТВАТ В Х НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ
ITI'17,
което ще се проведе
от 1 до 3 ноември 2017г. в София, Дом на техниката,
ул. Раковски № 108, 2 ет,
под патронажа на
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

banner1-1-227x300Международна научна конференция:

„Общата селскостопанска политика – настояще и бъдеще”

31 октомври – 01 ноември 2017г.

Органозатори :

Селскостопанска академия,

Институт по аграрна икономика,

Център за икономически анализи на селското стопанство (Capa)

Място на провеждане:

Хотел „Бест уестърн хотел Експо”,

гр. София бул.”Царуградско шосе” № 149

Целите на форума са насочени към:

Представяне на нови идеи за евентуални подобрения в сегашната ОСП – селско стопанство, хранително-вкусовата верига и развитието на селските райони.

Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитие на селското стопанство и търговията със земедеслки продукти в страни от ЕС, сред които: България, Великобритания , Холандия, Ирландия, Полша, Румъния и други, и САЩ.

Почетен комитет:

Зам. министър д-р Лозана Василева, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България;

проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА;

проф. д-р Димитър Николов, Директор (Институт по аграрна икономика, София)

проф. д-р Пламен Мишев, УНСС, София;

проф. Уйлям Майерс, (Университет „Мисури”, щат Колумбия, САЩ)

Институт по царевицата - Кнежа
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Общо земеделие“

Прочети още...

przn1Заедно с екипа, който ръководя и с подкрепата на Ръководството на МЗХГ работим за единна и силна Академия. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов при откриването на тържественото честване празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.. Проф. д-р Васил Николов поздрави учените и специалистите от системата на Академията и им пожела здраве и успехи за утвърждаване на най-добрите традиции в областта на научните изследвания.
Поздравление към колектива на Академията, от името на министъра на земеделието, храните и горите поднесе г-н Георги Стоянов, главен секретар на министерството. На събитието присъстваха заместник председателите на Комисията по земеделието и храните, към Народното събрание проф. Светла Бъчварова и Бюрхан Абазов, депутатът Имрен Шабанова, Чл.-кор Костадин Ганев, зам.-председател на Българската академия на науките, проф. д-р Христина Янчева- ректор на Аграрния университет- Пловдив, проф. двм Иван Въшин - ректор на Тракийския университет, г-н Младен Младенов – изпълнителен директор на службата за съвети в земеделието, г-жа Светла Василева, председател на ФНСЗ към КНСБ. и др.
На тържествена церемония в аулата на ССА бяха връчени дипломите на новоизбраните 14 професори и 9 доценти от звената на научната институция. Бяха връчени и специални плакети за създателите на нови научни продукти- сортове и иновации, признати през 2017 г., както и на отличили се учени: на Института по полски култури – Чирпан за признаване на четири нови сорта твърда пшеница; на Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово за признаване на три нови сорта сусам; на Институт по земеделие – Карнобат за признаване на нов сорт ечемик; на Институт по фуражните култури – Плевен за признаване на два нови сорта пасищен райграс, на Земеделски институт – Шумен за признаване на нов сорт стевия; на доц. д-р Пламен Христов, от Института за животновъдни науки- Костинброд, във връзка с издадени две свидетелства за полезни модели от Патентно ведомство; на проф. Теодора Петрова от Института за животновъдни науки- Костинброд за най-млад професор в системата на Селскостопанска академия.
Гостите се насладиха и на богато аранжирана изложба с постиженията на 25 научни институти, 18 опитни станции и Националният земеделски музей към Академията.

przn2

 

przn3

Страница 7 от 75

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!