Меню

НИКОЛА ПАЧИНОВСКИ - МАКЕДОНИЯ -1В Земеделския институт – Шумен се проведе VIII-та годишна научна конференция с международно участие „Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие”.
Основната й цел на е да се определят приоритетите на научните изследвания в областта на селскостопанските науки, да се очертаят бъдещите насоки, съобразени с главните проблеми в този отрасъл.
В конференцията взеха участие учени от Австрия (д-р Кристина Пфайфър, BOKU – Viena), Великобритания (д-р Пол Роуз, Хърпър Адамс Юнивърсити), Македония (Проф. Никола Пачиновски, Университет Кирил и Методи в Скопие) и в съавторство от Полша и САЩ.
Официални гости на конференцията бяха заместник-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова и директори на институти и опитни станции от системата на ССА. Общият брой на научните съобщения беше 44, а на всички участници в конференцията - над 60 учени, включително от Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по почвознание – Пушкаров, София, Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив, Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Добруджански земеделски институт, Институт по земеделие - Карнобат, опитни станции по земеделие Средец, Хан Крум и др.
Събитието се осъществи в две направления – „Животновъдство”, където бяха представени 7 доклада и 16 постера, и „Растениевъдство”, където броят на докладите и постерите беше съответно 5 и 16. Работни езици бяха английски и български, като докладите бяха изнесени основно на английски. По време на форума учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти.

IMG 20170928 101841-1

ПОСТЕРНА СЕСИЯ -1

 

CHRISTINA PFEIFFER -1

 

DSCF7732 -1На 29 септември от 17 до 22 ч. в Агробиоинститут се проведе Нощ на учените, по проект FRESH, програма Хоризонт 2020.
Учени и колеги от Селскостопанска академия (Агробиоинститут, Институт по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения, Институт по планинско животновъдство и земеделие), преподаватели и студенти от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" представиха серия от интересни събития, между които презентации на растения и патогени, опитни постановки, полезни растителни продукти за човешкото здраве, изложба на цветя, арт ателие, работилница по засаждане на покълнали семена от различни растения в почва и викторина за растенията.
Мероприятието бе посетено от десетки деца, ученици, студенти и родители, които проявиха голям интерес и се включиха активно в проведените конкурси и викторината.

 

 

 

20170929 1717531

ec295727-28e2-4806-b9cc-b8b2f3c7e549През периода 26-29.09.2017 г. на посещение в ССА беше делегация от Юнанската Селскостопанска Академия, Китай - господин Ма - зам. директор на Институт по овощарство, госпожа Ли – професор, специалист по болести при пшеницата и господин Шубин Ли – технолог по отглеждане на рози от Институт по цветята и господин Ли – зам. директор на отдел за международно сътрудничество.
Китайските учени бяха запознати с основните направления и дейности на Селскостопанска академия от зам. председателя проф. д-р Мая Игнатова и гл. научен секретар доц. д-р Здравка Петкова.
Китайската делегация посети Института по земеделие Земеделие - гр. Кюстендил, Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков”, Садово и Института по розата и етерично маслените култури, Казанлък.
Китайските учени проявиха желание за осъществяване на съвместна изследователска работа.
Постигнати бяха принципни споразумения за обмен на специалисти и двустранно сътрудничество с Юнанската селскостопанска академия.

8c07b641-0d74-4999-8aef-b697d498083a

95515299-0ddd-4d0f-8b1c-dc98c2ce203eДиректорът на Институтът по земеделие - Кюстендил проф. Димитър Домозетов откри десетото издание на „Празника на плодородието”. Празникът е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896 година.
Представители на читалища от селата в общината представиха красиви щандове с екологично чиста продукция- плодове, зеленчуци, зимнина, подправки.
По време на празника Институтът по земеделие в Кюстендил представи различни перспективни сортове ябълки. оцелели през тазгодишните априлски студове. Беше проведен конкурс „Плодородието в Кюстендилския край“.
Официални гости на тазгодишното издание бяха Виктор Янев – Областен управител на Област Кюстендил, Михаела Крумова – председател на Общински съвет - Кюстендил, проф. д-р Мая Игнатова – заместник председател на Селскостопанската академия – София, доц. Здравка Петкова – главен научен секретар на Селскостопанската академия – София.75dae798-45b4-4705-ae1b-c68540d3a3fc37a8422c-b17b-40e3-8e82-1d3c3b610da6

3704ec04-676d-41c6-b29b-e233d427891b

2fc3bc36-8eac-4e4e-81e5-eb178b30d67bНа 12.09 -13.09. 2017 г. в сградата на Полския институт в град София се проведе Българо-Полска научна конференция на тема „Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020”. Международната конференция се организира от Института по аграрна икономика в София към Селскостопанска академия съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив

Конференцията бе открита от проф. д-р Димитър Николов, директор на ИАИ.
Приветствия към участниците във форума поднесоха заместник-министърът на земеделието, храните и горите, г-жа Вергиния Кръстева, Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, Ректорът на Аграрния университет – Пловдив, проф. д-р Христина Янчева и Директорът на Национален изследователски институт във Варшава във Варшава, проф. дин Анджей Ковалски.
Директорът на Полския институт в София д-р Ярослав Годун поднесе приветствие от името на Н. Пр. Кшищоф Краевски, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България.
В приветствието си проф. д-р Васил Николов заяви, че Институтите по аграрна икономика от българска и полска страна трябва съвместно да търсят решение на предизвикателствата в земеделието.
Във връзка с ролята на земеделската наука, проф. Николов отбеляза, че има ясни сигнали от страна на новото ръководство на Министерство на земеделието, храните и горите, че би желало администрацията да базира все повече от политическите си решения на солидна научна експертиза. „Институтът по аграрна икономика трябва да бъде по-активен и да се включи в другите сфери на селскостопанската наука. Няма научен продукт, няма сорт, няма технология, която да трябва да се внедри в практиката и тя да не се нуждае от научна икономическа оценка“, убеден е председателят на ССА. Той изрази желание в рамките на научна сесия да бъде обсъдено как нашите икономически институти да предлагат своите услуги на практиката, на изследователските организации, на МЗХГ, а не „да чакаме да бъдем поканени“, каза още той.
На научния форум бяха представени научни доклади в 5 пленарни сесии в областта на земеделието и развитието на селските райони през настоящия програмен период на ОСП, както и визия за бъдещото развитие на земеделието в Европа след 2020 г.
Специална пленарна сесия беше отделена на младите учени, които представиха постери със свои научни изследвания в земеделието.
Събитието завърши с дискусия относно бъдещото развитие на ОСП след 2020 г. Специално внимание беше отделено върху бъдещото сътрудничество между двата института - Национален изследователски институт във Варшава и Институт по аграрна икономика – София.

f8755dc4-0982-41fc-99b8-d438a5f7df2b

12092017 Press V Krusteva 1 1 2

da0eef03-6b6e-4970-9327-35c9f594bbaeПо покана на Агробиоинститута към Селскостопанска академия, Съвместения геномен център и Френското посолство, на посещение в България бе проф. д-р Марк Чамичиян - координатор на научните изследвания на Националния институт за агрономически изследвания (ИНРА), Франция посети Агробиоинститутa в областта на биологичното земеделие. Проф. д-р Чамичиян посети АБИ и СГЦ, където изнесе лекция на тема „Перспективи за развитието на биологичното земеделие в Европа“.

Страница 7 от 72

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!