Меню

NknПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова проведоха работна среща с колектива на Института по земеделие – Кюстендил.
Проф. д-р Васил Николов се запозна с всеки един от служителите, които споделиха трудностите, които изпитват при осъществяване на дейността си, както и приоритетите, по които работят.
Обсъдена бе концепция за развитие на Академията - финансирането на институтите, проекти и кариерно развитие на учените. Специално внимание бе обърнато на важността от мощно рекламиране на продуктите, които са създадени в институтите, връзката между науката и производителите на земеделска продукция.
През последните години Институтът по земеделие - Кюстендил многократно е награждаван за своите научни достижения. Общо 5 пъти с Първо място и Диплом на международното изложение АГРА и 2 награди от изложението ИТИ, 2015 и 2016 (ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ).

3sdvПредседателят на Селскостопанска Академия проф. д-р Васил Николов проведе работна среща с учените от Институтa по растителни генетични ресурси „Константин Малков”. Oбсъдeни бяха направленията на работа, приоритетите и проблемите.
Проф. Николов представи визията си за развитие на Академията с акцент към израстване на кадрите; финансирането на системата; с възможността за използване на принадената стойност на интелектуалния продукт (роялти) за осигуряване на допълнителни средства на авторските колективи; „цената“ на интелектуалния труд и интелектуалната собственост. Специално внимание беше обърнато на младите учени, като се подчерта, че от първостепенно значение за бъдещето на ССА е привличането и обучението на кадрите, които са същността и духа на всяка научна организация.
Развитието и на фундаментална наука с партньорство от чужбина вече е приоритет за Академията, съвместно с насърчаването и внедряването в практиката на научно-приложния продукт на Института.
Акцент беше поставен върху популяризирането на дейностите и постигането на разпознаваемост на Академията чрез засилване на партньорство на различни нива, информационни и комуникационни дейности, чрез участието в различни регионални, национални и международни изложения за лансиране на „българското”.
„България трябва да се гордее с факта, че ние сме петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска наука“, заяви председателят на ССА. Според проф. Николов Институтът в Садово е не само люлка на аграрната наука, а е и утвърден продължител на традициите в тази насока, доказателство за което са постиженията и наградите на колектива. За 135 г. земеделската наука в Садово е дала на производителите 148 сорта при 28 полски и зеленчукови култури и тези заслуги на учените следва непрестанно да се пропагандират по всички медии.
Проф. д-р Николов разгледа ботаническата градина, експерименталното поле, музея на земеделската наука и някои от лабораториите към Института. Той се запозна и с дейностите на Националната генбанка и с технологията за дългосрочно съхранение на растителни генетични ресурси.

През 2017 г. ИРГР Садово беше отличен едновременно с две награди за иновации на международното изложение АГРА – за сорт сусам „Невена” за механизирано отглеждане и за сорт обикновенна зимна пшеница „Гинра”, характеризиращ се с висок добив и качество, подходящ за включване в системите за биологично земеделие.

4sdv

2sdv

1sdv

4f5be6ff-de8c-41ef-a122-8eff8f25ff25 Посланик Петьо Петев, постоянен представител на България във Организацията по прехрана и земеделие (FAO), Рим посети Селскостопанска академия. На среща с ръководството на научната институция посланик Петев предложи Академията да направи български кът в сградата на ФАО в Рим във връзка с европредседателството.

Председателят на ССА проф. д-р Николов отбеляза, че в структурата на Академията функционира Националният земеделски музей, който притежава огромно богатство от експонати, свързани с развитието на българското земеделие, както и бита, и културата ни.

Посланик Петев разгледа и част от Националния земеделски музей и остана очарован от уникалните експонати, които се съхраняват в него.

 

 

 

 

 

 

 

85b8fa90-bfcc-42aa-b9b5-451227c1661c

1sindikatiПредседателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев се срещнаха с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и главния научен секретар доц. Здравка Петкова.

Проф. Николов запозна представителите на синдикатите с идеите си за развитие на Селскостопанска академия. Обсъдена беше и възможността за повишаване на заплатите на работещите в Академията, начините създателите на нови научни продукти да получават част от приходи от реализацията им и получаване на приходи от интелектуалния труд и интелектуалната собственост. Двете страни са единодушни, че е необходимо разработването на единна скала за определяне на възнагражденията на различните категории служители в системата. Коментираха се и промените, които да бъдат направени в Закона за ССА.

2d04368b-b818-4dc1-a28f-dce355b86996Г-жа Сузан Музи, временно управляващ посолството на Ливан в България се срещна с ръководството на ССА. На срещата присъстваха председателят на ССА проф. д-р Васил Николов, заместник председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар, доц. д-р Здравка Петкова.
Проф. д-р Николов направи кратка презентация за дейността на ССА.
От своя страна г-жа Музи предложи да се обединят усилията на двете страни и чрез съвместни проекти, базирани на знанията на учените от България да се създаде трайно сътрудничество.

Нейно Превъзходителство Г-жа МУЗИ подари на проф. Николов свещеното за Ливан кедрово дърво характеризиращо с дълбоките си корени символ на дълготрайни отношение.

49414d88-12be-41cc-a88a-4f03ecf5de9c„Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево e гордост за Селскостопанска академия“ - това заяви председателят на Академията проф. д-р Васил Николов на работната срещна с учените и служителите.
Приемственост, последователност и настойчивост при реализация на целите, иновативно мислене и ентусиазъм, грижливо съхраняване на всичко, създадено през дългия период на развитие на института, го поставя сред водещите научни институции в областта на земеделието.
Учените запознаха председателя на Академията с научните направления и проекти, по който работят. Обсъдени бяха въпроси, свързани с визията за развитие на Академията; с финансирането на системата; с „цената“ на интелектуалния труд и интелектуалната собственост; взаимовръзките с държавните институции и по конкретно с Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Държавен фонд земеделие и др.
Проф. Николов отдели специално внимание на младите учени и подчерта, че от първостепенно значение за бъдещето на Академията е привличането и обучението на млади специалисти. „Необходимо е да стимулираме младите хора да се посветят на научна дейност. Трябва да се търсят начини за отпускане на стипендии и стимули, извършване на подбор на бъдещите изследователи още от студентската скамейка“, поясни той.
Председателят посети демонстрационните полета със слънчоглед. Срещна се с работниците, които му споделиха и за гордостта от това което правят, и за настоящите проблеми, и притеснението за бъдещето.
Учените от секцията, с гордост демонстрираха своите нови хибриди, обясниха начина на работа, дългия път на един сорт и един хибрид от „идеята“ до „масовия“ посев. Специалистите работят усилено по създаване на сортове и хибриди, устойчиви към патогенна „мана“ и паразита „синя китка“; с висока масленост и екологична пластичност. Уникална е колекцията от диви едногодишни и многогодишни видове слънчоглед. Силно впечатление правят декоративните форми, получени по селекционен път. Към тях има проявен интерес от холандска фирма и в тази връзка е подписан договор за обмен на материали.
След опитните полета, проф. Николов посети животновъдните ферми. Обсъдено беше виждането за тяхното развитие. Овчето стадо на Института е едно от малкото в страната, където се съхранява уникалният генофонд на Североизточната българска тънкорунна порода.
Пред ръководството на Института, проф. Николов изрази увереността си, че и в бъдеще, Добруджанският земеделски институт ще остане сред институтите, формиращи „гръбнака“ на Академията.

 

8dc14db9-6b24-44af-8dbb-b495e7921ad5

 

IMG 6101IMG 6100

Страница 7 от 67

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!