Меню

dabiОсновната цел на „Денят на очарованието на растенията“ е да се обърне внимание на значението на растенията за живота на планетата. Това заяви директорът на Агробиоинститут проф. Димитър Джилянов при откриването на четвъртия международен „Ден на очарованието на Растенията“. Организатори са Агробиоинститут към Селскостопанска академия и Биологическия факултет на Софийския университет. В отриването на събитието участва и деканът на факултета доц. Стоян Шишков.

Проф. Джилянов отбеляза, че растенията имат изключително важна роля за опазването на околната среда, но са и в основата на хранителната верига. „Ние искаме да предизвикаме интерес на младите към науката“, добави още той.

„Денят на очарованието на Растенията“ 2017 се организира в повече от 56 страни по целия свят и техният брой нараства. За Европа, мероприятието се организира от Европейската Организация за растителна Наука (EPSO) , в която членува АБИ. Цялата информация за тази инициатива е достъпна на www.plantday.org и се поддържа от мрежа от национални координатори, които доброволно разпространяват и организират дейностите на територията на техните страни. Голям брой научни институции, университети, ботанически градини и музеи, заедно със земеделските производители и фирми, вече са обявили, че ще организират разнообразни мероприятия свързани с растенията за всички заинтересовани хора както за деца, така и за възрастни.

Събитието в АБИ и БФ е организирано със съдействието на проект „STARBIOS 2” на Агробиоинститута, който е финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Повече за проекта можете на научите на www.abi.bg. По време на деня на Очарованието на Растенията беше официално презентирана и уеб страницата на новия Информационен Център за Растителна Биотехнология – www.plantbiotech.bg която е двуезична и осигурява най-новата информация за развитието на съвременната растителна наука.dabi3dabi2

dabi1

abiУважаеми колеги,


Утре (18.05.2017 г.), от 10 часа, ще бъде открит четвъртият международен „Ден на очарованието на Растенията“. Организатори са Агробиоинститут към Селскостопанска академия и Биологическия факултет на Софийския университет.

Той се провежда на под шапката на Европейската организация за Растителна наука (EPSO - www.epsoweb.org), Брюксел. Той е следствие от успеха на предишните дни на очарованието на растенията организирани през 2012 г., 2013 г., 2015 г. През 2015г. бяха организирани 965 мероприятия в над 590 институции от 56 страни по целия свят и привлякоха хиляди хора. В България "Денят на очарованието на Растенията" беше отбелязан за първи път през 2015 г. и бяха организирани 6 събития в различни части на страната.
„Денят на очарованието на Растенията“ 2017 се организира в повече от 56 страни по целия свят.

Събитието ще се проведе в сградата на Биологическия факултет (фоайета на партер и етаж I) на Софийския университет, на ул. „Драган Цанков“ 8.

pdia2 Председателят на Селскостопанска академия проф. Иван Пачев откри деня на отворените врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието”, в сградата на Института по аграрна икономика –София.
Проф. Пачев посочи, че днешното събитие дават възможност повече хора да се докоснат до аграрната наука и да се популяризират нейните достижения, както и перспективите за нейното развитие.
Откритият ден е организиран от 6 института на ССА от Софийска област -Институт по аграрна икономика, Агробиоинститут, Институт по животновъдни науки, Института по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, които съвместно да представят своите научни постижения и продукти.
В рамките на открития ден се проведе докторантски семинар „Младите в аграрната наука“, на които докторанти от 6-те института представиха научните си резултати: Еко-управлението в земеделските стопанства, Антон Митов, ИАИ, София; Генетичен полиморфизъм в локуса на три ген за месното производство при свинете, Радостина Стойкова-Григорова, Катерина Стефанова и Катя Енева, ИЖН, Костинброд;
Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia), Цветелина Загорчева от Агробиоинститут, София;
Влияние на тежките метали Pb, Zn и Cd върху растежа и развитието на едногодишни цветя“, Деница Илиянова Милушева, Институт по декоративни растения, София;
Биополимерни филми с природни антибактериални вещества, Айтен Солак, Институтът по криобиология и хранителни технологии, (ИКХТ), София
В представените тук научни институти има акредитирани 23 докторски програми и се обучават 41 докторанта.
На отрития ден и семинара присъства зам.-председателят на Академията проф. д-р Мая pdi4pdiaie5Игнатова.pdi1

pdiai3

idr311За шести пореден път Институтът по декоративни растения-София отбеляза традиционния си празник „Цветята - символ на пролетта и красотата” в двора на института.

Знанията в областта на декоративните растения, като част от структурата на Селскостопанска академия се унаследяват, като добри производствени практики и усъвършенстват през поколенията, затова са истински практическо богатство. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Иван Пачев по време на празника на Института по декоративни растения. Проф. Пачев пожела на всички присъстващи здраве, лично щастие, творческо дълголетие и успехи!

“ИДР-София е единственото научно звено у нас, специализирано в областта на цветарството”, подчерта директорът на института проф. д-р Бистра Атанасова. Само за последните 10 години са създадени 19 сорта цветя и са разработени 6 технологии, от които четири за отглеждане на карамфил, лилиум, гладиол и гипсофила и две за защитени от изчезване видове с декоративен ефект - змийска трева и гърлица. Тя посочи, че експерименталните разработки на учените се внедряват в практиката и експериментално-производствената база на института.

В института се поддържа, обновява и съхранява богат генофонд от декоративни растения за опазване на биоразнообразието и за селекционни цели. Поддържат се 12 колекции от декоративни видове, сортове и хибридни форми, наброяващи общо 1450 образци, от които 1250 в in vivo колекции и 195 in vitro образци в т.ч. 14 защитени диви видове, включени в Червената книга на РБългария.
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. Институтът предлага семена, посадъчен материал и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя (цъфтящи и листнодекоративни) и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

idr1

idr2

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 n

На 05.05.2017 г. в ЦУ на ССА се проведе Третата вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 29
• Одобрени кандидатури – 29
Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.
ССА все още разполага и с възможност за участие на докторанти в мобилности към програмни държави. Минималният срок за участие на докторанти в мобилност е 2 месеца (стаж / практика) или 3 месеца (обучение). Максималният срок е до 30.09.2017 г. За докторанти няма специална процедура за кандидатстване, като мобилности ще получат тези, които първи проявят интерес.

 Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Май - 2017 г.

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

programi snimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт

Докторска програма

Професионалното направление

Акредитирана до:

1

Институт по аграрна икономика, София

Икономика и управление(земеделие)

3.8 Икономика

В ход

Организация и управление(земеделие)

3.7 Администрация и управление

В ход

2

Земеделски институт, Шумен

Свиневъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

7.2.2018

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2021

3

Агробиоинститут, София

Генетика

4.3 Биологически науки

11.5.2021

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2021

4

Институт по полски култури, Чирпан

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

25.6.2020

5

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Зеленчукопроизводство

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2020

6

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Почвознание

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Агрохимия

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Хидромелиоративно строителство

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

27.5.2022

Механизация и електрификация на животновъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Механизация и електрификация на растениевъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Растителна защита

6.2 Растителна защита

3.11.2021

7

Институт по царевицата, Кнежа

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

8

Институт по земеделие, Кюстендил

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Овощарство

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

13.11.2019

9

Институт по овощарство, Пловдив

Овощарство

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

3.11.2021

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2021

10

Институт по фуражните култури, Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Растениевъдство

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

24.3.2021

11

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на месните и рибните продукти

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

5.12 Хранителни технологии

15.4.2021

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

12

Добруджански земеделски институт, Г.Тошево

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

21.12.2020

13

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

14

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

15

Институт по декоративни растения, София

Декоративни растения

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

16

Институт по земеделие, Карнобат

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

17

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Овощарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2022

Фуражно производство, ливадарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

30.6.2022

18

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Физиология на животните и човека

4.3 Биологически науки

6.6.2021

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Екология на селскостопанските животни

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Специални отрасли (пчели)

6.3 Животновъдство

4.2.2021

19

Земеделски институт, Стара Загора

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

В ход

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

В ход

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

В ход

20

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

Технология на тютюна и тютюневите изделия

5.12 Хранителни технологии

3.7.2019

Страница 7 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!