Меню

При голям интерес премина традиционният годишен курс, демонстрация и състезание по резитба на овощни дървесни видове, организиран на 17 февруари от Института по земеделие в Кюстендил и офиса на Националната служба за съвети в земеделието в града.

Прочети още...

Почетният Консул на Хашемитско Кралство Йордания в София – д-р Хасан Ал Бармауи, придружен от представители на йорданския бизнес и на администрацията на Община Шумен, посетиха Земеделския институт в Шумен.

Директорът на Института – доц. д-р Апостол Апостолов, разказа за структурата и научно-изследователската и експерименталната дейност и отговори на въпроси, свързани с българското животновъдство и растениевъдство.

Прочети още...

Зам.- председателят на ССА- доц. д-р Галина Панайотова, и доц. д-р Маргарита Николова - главен научен секретар на ССА, участваха в състава на българската делегация на общото годишно отчетно събрание на Сибирското отделение на Руската академия за селскостопански науки (РАССН).

Основният доклад бе представен от акад. А.С. Донченко – вицепрезидент на РАССН и председател на Сибирското отделение. Той наблегна на резултатите от научно-изследователската дейност по всички основни направления на аграрната наука. За всяко направление бе представен съответният научен потенциал и неговото развитие, завършените разработки и тяхната практическа приложимост. През 2011 г. са завършени 107 научни проекта, при което са разработени 29 нови технологии и методи, 9 тест системи, 6 комплексни компютърни програми и бази данни, 7 концепции и програми, 6 нови препарата, 12 методически пособия. Учени от Отделението имат 229 изяви на конференции, симпозиуми, семинари.

Прочети още...

На 3 и 6 февруари т. г. ще се проведат съвместни информационни срещи-семинари, организирани от Национална служба за съвети в земеделието, Селскостопанска академия и съответната териториална организация на Научно-техническите съюзи.

Главната тематика на тези срещи е запознаването на земеделските производители със спецификата на предстоящата кампания за азотно подхранване на зимните житни култури. Водещи лектори ще бъдат както следва:

Прочети още...

Важни въпроси на сътрудничеството в аграрната наука бяха обсъдени днес

в разговор между председателя на ССА доц. д-р Георги Костов с НП г-н д-р Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в България, и д-р Салех Атраш, съветник в Посолството. В срещата, която се състоя в Централното управление на Селскостопанската академия - София, участва и доц. д-р Маргарита Николова – главен научен секретар на Академията.
След представянето на структурата, дейността и основните научно-изследователски приоритети на ССА за периода до 2018 г. доц. д-р Георги Костов определи важните моменти в историята и перспективите на сътрудничеството в аграрния сектор със страните от Близкия изток. От страна на Палестина бе предложен Меморандум за разбирателство, който набелязва областите от взаимен интерес за по-нататъшно сътрудничество.

Прочети още...

Поради предизвикания интерес предоставяме становището на юриста – главен експерт Т.Колева от Централното управление на Селскостопанска академия относно: „Обжалване на решение на Върховния административен съд от 03.01.2012 г., по което на ИЗС Русе е отхвърлена жалбата против заповед на министъра.”

Случаят се отнася до следното. През 2001 г. (заповед № РД 46-1700/08.11.2001 г. на министъра на земеделието М. Дикме) на ИЗС – Русе, е запазено право на ползване върху 7106.583 дка земеделски земи от държавния поземлен фонд. Седем години по-късно министър В. Цветанов прекратява правото на ползване на част от предоставената площ - три имота с общ размер 2651.409 дка с начин на трайно ползване – нива (заповед № РД46-1712/30 .12.2008 г.). ИЗС Русе с жалба претендира за отмяна на заповедта за запазване на правото на ползване. Като заинтересована страна Селскостопанската академия поддържа жалбата на ИЗС - Русе.

Прочети още...

Страница 58 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!