Меню

8cc064ff-0a3d-4086-ba7d-f147400c94abСлед официалното откриване „Агра 2018“ в Пловдивския панаир. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов и заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева посетиха щандовете на Селскостопанска академия. Председателят на научната институция представи разработките и продуктите, които предлагат структурните звена в системата на ССА.

 

 

 

 

 

 

 

d681f96b-150c-477d-ac72-8ab0fea8ac01

 

 

 

d3898424-ede9-45a1-88a5-f93c272c48df

7367c23b-31fc-4575-b446-b81c8b6b2fba

4551dfaa-08d3-4874-8bad-62840aa68120

253bd804-cf07-4726-ab58-d7be77623a53

02f1e648-77b4-44c4-bd2a-2a0f933eeb36

 

93f28bf6-67ea-4428-9738-10b6149e435d

8daab8da-dc9d-409f-9948-749589b3e253

 

 

Промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети единодушно на второ четене в Комисията по земеделие и храни.
Съгласно приетите поправки „Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните.
Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София и съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната финансова програма по чл.13, ал 4 от Закона за публичните финанси.sgrada

Селскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

8

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

9

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

10

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Агрохимия

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

1

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

15

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

16

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

17

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

18

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

19

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

20

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

21

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

22

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

23

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

24

Екология на селскостопанските животни

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв. 

sa1Министърът на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия г-н Н.Пр. Абдулрахман АлФадли посети Агробиоинститута към Селскостопанска академия.
Директорът на АБИ проф. Иван Атанасов представи научната дейност на института, включваща изпълнение на широк кръг научно-изследователски и приложни проекти с международно и национално финансиране. Той изтъкна, че основната част от извършваните в АБИ изследвания са в областта на молекулярна генетика, функционална геномика и метаболомика, както и биотехнологични решения на реални проблеми на агросектора.
На срещата бяха представени практическите приложения на молекулярната генетика в използването на наличните растителни генетични ресурси, селекцията на растенията и анализа на посевния и посадъчния материал.
Министър АлФадли се поинтересува относно научно-приложните услуги и иновативни продукти, които учените от института могат да предложат на земеделския бизнес в страната и ЕС, и дали те са приложими в страни от други географски ширини. Бяха дискутирани и насоките на развитие на съвременните биотехнологии за разработване на иновативни продукти в областта на биоикономиката, както и възможностите за приложение на новите технологии на растителна селекция.
Министър АлФадли разгледа и лабораторната част на АБИ.
На срещата присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
В делегацията от Саудитска арабия бяха още - г-н Халед Ал Абуди, директор на Саудитска агенция за инвестиции в селското стопанство и животновъдството (SALIC), инж. Абдулазис Алоаиш, изпълнителен директор, Генерален отдел за международно сътрудничество и земеделски инвестиции в чужбина и г-н Бандар Аламри, секретар на министъра).

sa2

 

resize on the fly 6Близо 150 земеделски производители от България и Сърбия посетиха демонстрационния ден по резитба на дървесни овощни видове организиран от Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието. Директорът на Института по земеделие проф. д-р Димитър Домозетов бе основен лектор. „Резитбата на костилковите видове и младите овощни дървета от всички видове, трябва да започне след 14 февруари, когато вече са преминали основните студове. Ябълките и крушите могат да се режат още от декември. Тогава се започва със силните дървета. Земеделците трябва като отидат до дървото, да преценят колко е пораснало, къде са му плодородните пъпки и каква резитба да му направят. Те трябва да го съхранят и за следващата година”, поясни проф. д-р Домозетов.
По време на демонстрационния ден се проведе и състезание по резитба. В не го се включиха 7 души. В рамките на 45 минути всеки един от тях трябваше да направи резитба на 3 ябълкови дървета. Първото място спечели 28-годишният Павел Георгиев от село Соволяно, второ място бе присъдено на Милена Коцева от Кюстендил, а третото е за Петър Попов.
Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова връчи грамоти на наградените.

 

resize on the fly 1

resize on the fly 3

 

resize on the fly 5

resize on the fly

resize on the fly 4

 

image-0-02-04-f4950c6468a7ebfa3f9bd10e66b72aa7298ea43a9ea3d7bd9907ee0bcbf33e2d-V

На ритуала зарязване за берекет на лозето, доц. д-р Галина Дякова - Директор на Института поздрави колектива и пожела на всички плодородна и успешна 2018 година.
В резултат на интензивната селекционна дейност в Института са създадени редица десертни сортове лози, приспособени към континенталния климат на България: Велика, Ряхово, Сияна, Приста, Мискет русенски,; безсеменните: Русенско без семе, Зорница и Тангра.
През 2017 г. в ИАСАС приключи конкурсно изпитване 2 винени сорта: Кристален и Мискет Викинг и в 2018 предстои тяхното признаване като устойчиви на болести сортове. .

IMG 20160215 110637

Страница 6 от 80

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!