Меню

cb1367cd-320b-479c-aee4-4d90bd2b7918Институтът по фуражни култури – Плевен е единственият, произвеждаш семена от национални, високоадаптирани към местните условия сортове фуражни култури. Перспективата за развитието на сортопроизводството и цялостното развитие на института бяха обсъдени по време на работна среща на колектива на ИФК – Плевен с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Oбсъдeни бяха основните направленията на работа на колектива, приоритетите и проблемите. Проф. д-р Николов отбеляза, че е необходимо разработването на единна скала за определяне на основното възнаграждение на различните категории служители в системата, която да бъде обвързана с минималната работна заплата за страната. За допълнително възнаграждение, получено от реализиране на научни продукти- сортове, хибриди, производствени технологии, препарати и т.н. „таван“ не трябва да има. Формирането на възнагражденията на колектива по този начин, ще стимулира творческия процес, търсенето на научно – приложния ефект, което ще е от ползва за земеделските производители и цялото общество.
При обсъждане на растежа на кадрите, беше поставен въпросът за липсата на кадри и желание сред младите хора за се занимават с научна работа. В тази връзка се обсъди възможността за осигуряване на стипендии на студенти, които след това да започнат научната си кариера в институтите на ССА.
Обсъдена беше и необходимостта от назначаване на научен работник по селекция на животните, тъй като Институтът по фуражни култури – Плевен, е единствения в страната, който работи с едно от националните ни богатства в животновъдството – Плевенската черноглава овца.
Заедно с директора на института – доц. Аналия Кътова, проф. Николов посети опитните полета и овцефермата.

41a97d05-6ae2-4999-9415-553f1e77c822Институтът по лозарство и винарство – Плевен притежава най – голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта. Това стана ясно по време на работната срещата на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов с колектива на ИЛВ – Плевен. Тези изключително ценни за страната ни сортове се отглеждат на площ от 120 дка.
Кратка презентация за дейността на института представи неговият директор- проф. д-р Иван Пачев. Проф. д-р Васил Николов представи своето виждане за развитието на Академията, формирано и от срещите с научните колективи на институтите, които е посетил и подчерта, че Академията трябва да работи като единно звено. „Необходимо е обединяване на специалистите от системата в общи екипи за решаване на общите проблеми, които в научно-приложната си част трябва да се планират съвместно със земеделските производители и браншовите организации“, добави той.
Проф. д-р Николов е категоричен, че е необходимо по- „агресивно“ представяне на създадените в системата на ССА сортове и породи, да се лансират, да се покажат предимствата им „Да се постави акцент върху „българското. Научната институция има много ценни продукти, които съхраняват автентичността на българските сортове и породи“, добави той. „Ние може да притежаваме уникални ценности, да работим по най- важните световни проблеми – но ако не ги представяме постоянно пред обществото – нямаме нищо, не работим“. Професорът изтъкна, че за устойчивото развитие на ССА от основополагащо значение е развитието на кадрите, както сега заетите, така и привличането на млади учени.
Според него при работа по фундаментални проблеми- а без развити на фендаментална наука е невъзможно развитието и на приложна- трябва да са се търси международно сътрудничество и проекти.
Учените от Института, демонстрираха на Председателя на Академията своите лаборатории, приложението на нови съвременни биотехнологични методи в лозарството.
Демонстрирана беше винарската изба, с колекция на уникални вина от 1892 г.

Заедно с директора на института, проф. Николов направи оглед на лозовите масиви на Института.

aa9e86a5-6a7c-4ed5-9e79-eb608fbfb872

3fed5be3-a1bc-4dd0-aa88-0ceb79810716

 

e176acdf-f643-4508-8066-91a0664be76d

 

22be5399-e0ea-4a11-bbb0-2b79c6307e01

76c9c177-7b16-44e9-9a05-d607045c74fe

8cf5a48b-8f21-4cf9-b691-3c434f4652a4

SmolynПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов се срещна с колектива на Опитна станция по животновъдство и земеделие, град Смолян. Той се запозна се с проектите и задачите, по които работят учените в станцията.

По време на срещата се акцентира върху съхранението на ценните за планината породи Българското Родопско говедо и Каракачанската овца. Дискутираха се финансирането на научните проектите и перспективите за кариерното израстване на учените.

Проф. д-р Николов разгледа „Цеха за млечни продукти“, който преработва мляко от животните отглеждани в ОСЖЗ, Смолян.

Pochinal deec na Academiata Prof. PetkoValchevPetrovPhD snimkaНа 06.07.2017 г.   този свят напусна докторът на селскостопанските науки, проф. Петко Вълчев. 

Той посвети целия си живот и кариера на развитието на българската и международна селскостопанска наука и земеделие. Неговите публикации и изследвания обхващат местните и чуждестранни сортове картофи, селекционната и стопанската им пригодност, вирусното и физиологичното израждане. Автор е на много сортове картофи, които продължават да се използуват в производството.
Проф. Вълчев е директор на Опитна станция в град Самоков от 1953 до 1987 г. и ръководи научен колектив по картофите към Министерството на земеделието. Той отговаря за сътрудничеството на България в картофопроизводството с бившите Чехословакия и Източна Германия; с Русия, Румъния, Унгария, Полша и др. Проф. Петко Вълчев участва също с научни доклади в редица международни форуми, поддържа връзка с водещите научни институти и селекционни фирми в чужбина.

kr1Делегация от Корейската народно-демократична република (КНДР) посети Институтa по растителни генетични ресурси „К. Малков” гр. Садово.

Начело на делегацията бе посланикът на КНДР в България Н.Пр. Ча Гон Ил. В срещата участва и кметът на община Садово г-н Димитър Здравков.

Голям интерес у представителите на КНДР предизвикаха селекционираните български сортове фъстъци, сусам и ориз. Те оцениха високо и вкусовите качества на сортове фъстъци и изявиха желание да закупят от тях.

Дискутирана бе възможността за обмен на учени между Селскостопанската академия и КНДР. Обмисля се идеята за разработване на проект и провеждане на съвместни експедиции за обогатяване наличния растителен генофонд на двете страни.

IKHT1Сиренето от Каракачанската овца, отглеждана в Средните Родопи, държи световния рекорд по съдържание на конюгирани мастни киселини (до 6%), които са важни за борбата със сърдечно-съдовите и мозъчни заболявания, предотвратяващи образуването на тромби – това стана ясно от проучвания на Института по криобиология и хранителни технологии, с които бяха запознати председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова на ССА при срещата им с научния колектив.
На проведената нея бяха разисквани широк кръг от актуални и наболели въпроси. Проф. д-р Николов изтъкна, че грижата за кариерното израстване на младите учени и съхраняването на приемствеността между поколенията са важно условие за прогреса в науката. Бяха поставени въпросите за обединяване на специалистите от системата в общи екипи за гарантиране успешната работа по приоритетните направления.
Председателят на Академията призова учените да съдействат за постоянното привличане на общественото внимание върху дейностите, които определят идентичността и разпознаваемостта на отделните структурни звена в системата на ССА. Той посочи, че приоритет в научната работа трябва да бъдат както фундаменталните, така и приложните изследвания, свързани с популяризиране и утвърждаване на българските научни разработки със защитени интелектуални права. Колективът запозна ръководството на ССА с разработките си в областта на изследване биологичната стойност на овчето сирене и млечни продукти от специфични региони на страната, новите технологии за производство на пробиотични и синбиотични храни с функционална насоченост и висока антиканцерогенна стойност, технологиите за лиофилизация на хранителни продукти и тяхното използване и други.

Страница 6 от 67

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!