Меню

PIC 0587 - КопиеРъководството и учени от Селскостопанска академия взеха участие в симпозиум на тема „За обмен и сътрудничеството на иновации в земеделската наука и технологии в Южна и Югоизточна Азия”, проведен от 11 до 15 юни 2017 г. в Селскостопанската академия на провинция Юннан, гр. Кунмин, Китай.
Симпозиумът събра близо 251 представители от 14 страни, предимно представители от Южна и Югоизточна Азия и Африка на различни направления от земеделската наука. Българските участници бяха единствените представители на Европейския съюз. Пленарните доклади насочиха вниманието на участниците към иновациите, новите сортове и технологии в земеделието, растителната защита, както и безопасността на храните.
Председателят на ССА, проф. д-р Иван Пачев изнесе пленарен доклад за иновационни продукти и разработки и утвърдени през последните години нови сортове и хибриди растения и породи животни. Той съобщи, че има повишен интерес към българските сортове семена, включително в Китай, Турция, Молдова, Румъния. Според проф. Пачев състоянието на земеделското производство е важно за стабилността на всяка икономика, а за страни като нашата, то е определящо. „Значимостта на това производство ще нараства и в бъдеще, защото продуктите от земеделието са в основата на прехраната на човечеството”, добави той.
Българските участници представиха 3 доклада – проф. д-р Иван Киряков от ДЗИ Генерал Тошево за селекционните практики при обикновена зимна пшеница в България, проф. д-р Ивелина Николова – за растителната защита при фуражни култури и доц. д-р Здравка Петкова – за участието на ССА в международни проекти и договори.
Установените контакти с водещи учени от региона на Южна и Югоизточна Азия и Африка са от взаимен интерес и ще допринесат за сътрудничеството ни в различни области на селскостопанската наука и производсWhatsApp Image 2017-06-21 at 13.38.36тво за успешно преодоляване на предизвикателстватаPIC 0642 в постоянно променящият се свят.

PIC 0653

PIC 0632

дзи11За поредна година традиционният Ден на отворените врати в Добруджански земеделски институт привлече учени, фермери и бизнес-партньори от страната и чужбина.
Гости бяха заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова, областният управител на област Добрич Красимир Кирилов и неговият заместник Красимир Николов, Деян Димитров – заместник-кмет на Генерал Тошево, директорите на областните дирекции „Земеделие“ Тодорка Макарова-Кирчева и на Държавен фонд „Земеделие“ Ивайло Йорданов, Надя Янчева – началник на Общинската служба „Земеделие“ в Генерал Тошево, Валентина Васильонова – заместник-председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, представители на фирми - бизнес-партньори на института от Република Турция: Добруджа Тохумджулук, Тарар и Чамладжа Тохумджулук.
Проф. Игнатова поздрави домакини и гости на събитието от името на председателя на Селскостопанска академия проф. Иван Пачев, като подчерта, че Добруджански земеделски институт означава много знания, опит и традиции и има голям принос за издигане на авторитета на академията сред обществеността.
„Добруджански земеделски институт е най-големият в структурата на Селскостопанска академия и аз вярвам, че въпреки предизвикателствата, пред които екипът е изправен, ще продължите да съхранявате и развивате традициите в българската наука и ще постигате още нови успехи в научно-изследователската, производствената и внедрителска дейности, в отговор на повишените критерии и очаквания на земеделския бранш у нас и в чужбина. За област Добрич, а и за цяла България, Вашият принос е неоценим“, посочи в приветствието си областният управител Красимир Кирилов.
„Два сорта българска пшеница на Добруджански земеделски институт са признати в Турция“, съобщи Кемал Юзтюрк от турската семепроизводителна фирма, която е със седалище в град Коня. От 2013 г. тя работи по внедряване на създадени в института сортове зимна пшеница в Турция.
„Успехите ни са сериозни. Сортовете Мерилин и Лазарка през април тази година бяха утвърдени в националната сортова листа на Република Турция за десетгодишно възпроизводство“, съобщи Юзтюрк. Той обясни, че Коня е житницата на Турция, където се произвеждат по 12 млн. тона зърно годишно. „Българските пшеници при поливни условия дават много високи добиви“, посочи Юзтюрк. „По официални данни сорт Лазарка е дал добив от 1292 кг/дка, а Мерилин – 1138 кг/дка. При полеви условия добивите са от 460 до 850 кг/дка. Западните семена не могат да намерят реализация в Турция, защото не са хлебни пшеници, а в Турция се произвежда и се търси качествена пшеница“, коментира турският предприемач. Фирмата отглежда още пет сорта. Някои са в период на изпитание и се очаква да бъдат регистрирани.
Кемал Юзтюрк награди научното звено, като връчи плакети на авторите на двата сорта. Проф. Иван Панайотов бе отличен за създаването на сорт Мерилин, а проф. Николай Ценов – за Лазарка. Двамата селекционери имат създадени десетки сортове в института. Днес и двамата вече работят в частния сектор.
Отличие получиха също директорът на института доц. д-р инж. Илия Илиев, както и Тодор Коняров.
Доц. Илиев изрази надежда, че партньорството ще продължи и в бъдеще.
След официалното откриване на участниците бяха представени над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени и отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт. Беше им предоставена възможност да разгледат на място развитието на посеви от сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, семена от които ще бъдат предлагани на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2017 г. Сред тях са сортовете обикновена пшеница Кристи, Драгана, Калина, Лазарка, Мерилин, твърда пшеница Мирела и Северина, тритикале Колорит, пивоварен ечемик Ахат. Участниците разгледаха и демонстрационни парцелки, засети с пет сорта полски фасул, четири от които – Устрем, Блян, Вежен и Скития - са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Специалисти от института предоставиха информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.
„Семена от общо 14 сорта обикновена зимна пшеница ще бъдат предлагани за продажба тази година, както и от два сорта тритикале и един сорт ечемик. Успоредно с това от догодина ще влязат в производство още три нови сорта, от които тази година се произвеждат предбазови семена - Катаржина, Ками и Сладуна“, съобщи проф. Иван Киряков - завеждащ отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“. По-нова селекция са и сортовете Калина и Киара. През настоящата година е признат и нов сорт пшеница Никодим. За следващата година се очаква в семепроизводство да влязат сортовете тритикале Атила и Акорд.
Има завишен интерес към твърдата пшеница и в тази връзка ще се предлагат четири сорта – Мирела, Северина, Мелина и Мирабел. Ечемик Ахат също е наличен като базови семена, а от догодина ще се предлагат семена и от Тангра, който е съвсем нов сорт.
„Добивите от пшеница в област Добрич тази година няма да са по-лоши от миналогодишните, които бяха доста високи за последните десет години“, коментира проф. Иван Киряков. „Годината е много добра за зърнено-житните култури, независимо, че есента бе малко по-влажна и някъде закъсняха със сеитбата. Водният запас в почвата е много добър. Хладната и продължителна пролет много добре се отразява на посевите. Заболявания почти няма.“ Той очаква средните добиви да са 500-550 кг/дка.

По отношение на цените проф. Киряков се надява да могат да бъдат запазени цените от 850 лева за тон за семена от новата реколта и 650 лева за тон - за преокачествени семена от предходната реколта. Ръководството на института обмисля опция за 5% отстъпка за клиентите, които предплатят 10-15% от заявените количества семена.

„Надявам се, че всички ние ще се обединим около идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от български сортове зърнено-житни култури – гаранция за сигурност в родното земеделие. За нашите селекционери това би било стимул за създаване на още по-качествени и високодобивни сортове“, каза в заключение директорът на научното звено.
На гостите беше предоставена възможност да дегустират хляб, приготвен от 20 различни сорта пшеница, създадени в Добруджански земеделски институт.Sn7

дзи12

dlp1dlk1Делегация от 39 представители на провинция Дзъ Дзян на Китайската народна република посети Селскостопанска академия на 25.05.2017 г.
По време на посещението председателят на Селскостопанска академия, Проф. д-р Иван Пачев, направи презентация за дейността на научната институция и постиженията в областта на научно-изследователската и приложна дейност в земеделския сектор. Проф. Пачев посочи, че научното сътрудничеството между ССА и Китай имат дългогодишно сътрудничество и даде примери с подписани договори още от началото на 90-те години в областта на фуражните култури с провинция Хейлонгдзян, като и в областта на лозарството и винарството. Председателят на ССА добави, че институцията има подписани 4 рамкови споразумения, а в периода 2010 -2014 г. се изпълнявани 11 проекта с институти и фирми от КНР в областта на селекцията, репродукцията и ембрио - трансфера при говеда, овце и кози, селекцията на ягодоплодни култури, производството на фуражни култури - тревни, бобови и сорго, събирането, съхранението и проучването на генетичните ресурси от културни растения, инвентаризацията и колекционирането на местни растителни генетични ресурси от зеленчукови и ароматни култури, биотехнологичните и екологични подходи за изучаване и размножаване на Ginco Biloba за градско озеленяване, рекултивиране на промишлени и неплодородни терени и др.
Заместник-губернаторът на провинция Дзъ Дзян, г-н Фенг Фей, бе впечатлен от научните постижение на ССА и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството, като отправи покана към българските учени лично да посетят провинцията..
След презентациите бяха обсъдени възможности за научно-техническо сътрудничество между двете институции в основни области на аграрната наука. Председателят на Селскостопанска академия и директори на научни институти от системата на ССА проведоха разговори и с директора на Института за изследване на зеленчукопроизводството към Академията за селскостопански науки в провинция Дзъ Дзян, както и с Ректора на Университета по аграрни и хранителни науки в Хангжоу.
На срещата присъства и г-н Луо Кинг - втори секретар, отговарящ за науката и технологиите към посолството на Китайската народна република в България. От българска страна в срещата участваха зам.-председателят на Академията, проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар, доц. Здравка Петкова и директори на институти от ССА.
На следващият ден друга китайска делегация на високо ниво посети Селскостопанска академия. Проф. Пачев посрещна г-н Джанг Джулин, Заместник-губернатор на провинция Юнан. От китайска страна присъстваха още г-н Жао Ксуенон, зам.-кмет на гр. Кунмин, г-н Ван Минжен, директор на Отдела за селско стопанство в провинция Юнан и др. От българска страна присъстваха още Проф. Мая Игнатова, зам.-председател на ССА и Доц. Здравка Петкова, главен научен секретар.
Проф. Пачев представи пред гостите научните дейности на Академията, институтите и опитните станции, като наблегна и на разширяващото се сътрудничество с научни организации от Китай. От своя страна г-н Джулин официално приветства предстоящата визита на ръководството на ССА в Юнан в средата на месец юни. Според него включването на най-голямата българска научна организация в областта на селскостопанската наука в учредяването на Иновационния съюз за селскостопански науки и технологии в Южна и Югоизточна Азия е голяма стъпка към изпълнени на целите, заложени в Инициативата 16+1 за стимулиране на връзките между Китай и държавите от Източна и Югоизточна Европа. Като следваща стъпка бе решено изготвянето на работна програма с конкретни предложения за сътрудничество, която да бъде обсъдена по време на посещението в Юнан.

Заместник-министърът на Китайската народна република Джан Таолин, в рамките на посещението си в България и след срещата си със заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров посети Агробиоинститутът в София.kabi1dlk3

dlk4

dkl2

dabiОсновната цел на „Денят на очарованието на растенията“ е да се обърне внимание на значението на растенията за живота на планетата. Това заяви директорът на Агробиоинститут проф. Димитър Джилянов при откриването на четвъртия международен „Ден на очарованието на Растенията“. Организатори са Агробиоинститут към Селскостопанска академия и Биологическия факултет на Софийския университет. В отриването на събитието участва и деканът на факултета доц. Стоян Шишков.

Проф. Джилянов отбеляза, че растенията имат изключително важна роля за опазването на околната среда, но са и в основата на хранителната верига. „Ние искаме да предизвикаме интерес на младите към науката“, добави още той.

„Денят на очарованието на Растенията“ 2017 се организира в повече от 56 страни по целия свят и техният брой нараства. За Европа, мероприятието се организира от Европейската Организация за растителна Наука (EPSO) , в която членува АБИ. Цялата информация за тази инициатива е достъпна на www.plantday.org и се поддържа от мрежа от национални координатори, които доброволно разпространяват и организират дейностите на територията на техните страни. Голям брой научни институции, университети, ботанически градини и музеи, заедно със земеделските производители и фирми, вече са обявили, че ще организират разнообразни мероприятия свързани с растенията за всички заинтересовани хора както за деца, така и за възрастни.

Събитието в АБИ и БФ е организирано със съдействието на проект „STARBIOS 2” на Агробиоинститута, който е финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Повече за проекта можете на научите на www.abi.bg. По време на деня на Очарованието на Растенията беше официално презентирана и уеб страницата на новия Информационен Център за Растителна Биотехнология – www.plantbiotech.bg която е двуезична и осигурява най-новата информация за развитието на съвременната растителна наука.dabi3dabi2

dabi1

abiУважаеми колеги,


Утре (18.05.2017 г.), от 10 часа, ще бъде открит четвъртият международен „Ден на очарованието на Растенията“. Организатори са Агробиоинститут към Селскостопанска академия и Биологическия факултет на Софийския университет.

Той се провежда на под шапката на Европейската организация за Растителна наука (EPSO - www.epsoweb.org), Брюксел. Той е следствие от успеха на предишните дни на очарованието на растенията организирани през 2012 г., 2013 г., 2015 г. През 2015г. бяха организирани 965 мероприятия в над 590 институции от 56 страни по целия свят и привлякоха хиляди хора. В България "Денят на очарованието на Растенията" беше отбелязан за първи път през 2015 г. и бяха организирани 6 събития в различни части на страната.
„Денят на очарованието на Растенията“ 2017 се организира в повече от 56 страни по целия свят.

Събитието ще се проведе в сградата на Биологическия факултет (фоайета на партер и етаж I) на Софийския университет, на ул. „Драган Цанков“ 8.

Страница 6 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!