Меню

abiНа 9 и 10 ноември 2016 Агробиоинститута към Селскостопанска академия и Биологически факултет към Софийски университет ще бъдат домакин на pop-up щанд на тема „храни“ по проект Наука.

Планирани са паралелни дейности, организирани с Института по Зеленчукови Култури – Марица (ИЗК-Марица) и Университета по Хранителни Технологии, Пловдив и заедно с представители на научната общност, студенти, фермери, подрастващото население – деца, ученици и всички, интересуващи се от темата.

Събитията имат за цел да повишат осведомеността по темата храни, като се обсъдят въпроси като ежедневните навици на хранене, интересни факти за най-популярните и не толкова популярни плодове и зеленчуци, ползите от здравословното хранене, как да се въведат плодове и зеленчуци в нашата диета, какви са процесите на създаване и отглеждане на различни сортове, климатични предизвикателства и т.н.

Дискусии свързани с работата и процеса на прилагане на Европейския Научен Фонд за Научни Изследвания (ЕСНИ) планират да се представят най-добрите практики, предишни конкурси, възможности за младите изследователи и награди за успешно финансирани изследователски проекти.

Събития по проекта.:
1. Обсъждане на храни на бъдещето
2. Научни лекции по съвременни теми за храната
3. Научни семинари за възможностите на ЕСНИ и процеса на кандидатстване
4. Научни кафенета на тема зеленчуци
5. Демонстрация на нови сортове плодове и зеленчуци
6. Дегустация на популярни храни - плодове и зеленчуци

Програма

WhatsApp Image 2016-11-03 at 10.36.43Проведе се ІІІ международна конференция „Fostering agriculture innovation and business opportunities for rural renaissance” (Насърчаване на земеделските иновации и бизнес възможностите за възраждане на селото” под надслов „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието” в конферентна зала на хотел Бест уестърн хотел Експо. Конференцията е организирана от Институт по аграрна икономика и Българската асоциация на аграрикономистите се Провеждането на конференцията беше осъществено с финансовата подкрепа Фонд научни изследвания. Спонсори на конференцията бяха Асоциацията на агроекологичните земеделски производители и НССЗ.

Конференцията беше открита от проф. д-р Христо Даскалов – зам. председател на ССА и проф. д-р Д. Николов – директор на ИАИ. Поздравления поднесоха от името на НССЗ Д. Ванев – гл. директор на НССЗ и Пл. Драгнев – изп. директор на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.

Присъстваха учени от водещи институти и университети от България (ИАИ, УНСС, Аграрен университет, Софийски университет) и Европа – Италия, Гърция, Полша, Румъния, Косово, представители на браншови организации и специалисти.

През двата дена на конференцията бяха изнесени 20 доклада, групирани в четири сесии:
- Нови предизвикателства ОСП (2014-2020);
- Хранителни вериги и нови бизнес модели;
- Иновации и развитие на предприемачески умения;
- Еко-управление и еко-бизнес.
В края на първия ден беше проведена и постерна сесия, в която участваха 9 млади учени, преминала в творческа дискусия.
Докладите бяха фокусирани върху иновациите, инвестициите и предприемачеството като ключови инструменти с особено внимание към рамковите условия, новите бизнес модели и интегрирани подходи за устойчиво развитие на земеделието и селските общности в условията на ОСП на ЕС (2014-2020). Творческата атмосфера и обмена на знания по време на конференцията е полезна на учените, тъй като генерира нови идеи, подходи и насоки в тяхната изследователска дейност.
Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сп. Икономика и управление iai3на селскiai2ото стопанство”.

iad1

sgradaУчените и служителите от структурните звена на Селскостопанска академия подкрепят досегашните усилия на ръководствата на ССА и МЗХ за постигнатото съгласие за изменение и допълнение на закона за ССА, относно механизма на финансиране, обединяване на научния потенциал в центрове за изследвания и иновации и успешно сътрудничество с бизнеса. Като първа стъпка за стабилизиране на системата и повишаване на ефективността на аграрната наука е предприето поетапно повишаване на работните заплати на работещите в ССА.

Считаме че:
- естественото място на Селскостопанска академия и нейните институти е в структурата на МЗХ за по-добро сътрудничество и прилагане на научните постижения и иновации в българското земеделие.
- бъдещата законова реформа ще мотивира колективите за повишаване на приходите от дейността на Академията и ефективното използване на увеличените средства за научноизследователска дейност и иновации през програмния период до 2020 година.

12196236 1644261599195188 7272148647842950896 n

vnp6„Научните продукти създадени в Селскостопанска академия подпомагат развитието на българското земеделието“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. Той откри тържественото честване празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука в сградата на Централното управление на Селскостопанската академия. Заместник-министър Димитров изтъкна, че европейската и национална статистики показват, че сектор земеделие нараства и даде пример с рекордните добиви пшеница през тази година 5,6 млн. тона „Това не е само заради хубавото време, това заради сортове създадени от учените на Селскостопанска академия“. Той подчерта, че с приемането на промените в Закона за Селскостопанска академия ще бъде даден един тласък на работещите в системата и ще се утвърдят младите учени, които са основата за развитието й. Заместник-министър Димитров поднесе поздравителен адрес от името на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева и поздрави учените и работещите в областта земеделската наука.
Председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова поздрави учените и специалистите от системата на Академията и им пожела здраве и успехи за утвърждаване на най-добрите традиции в областта на научните изследвания.
Проф. Трифонова изтъкна, че само през миналата 2015 година 13 нови сорта полски култури са признати от Патентното ведомство на страната и до сега през настоящата година други 9 нови сорта и 2 вида копринена пеперуда.
„За последните 5 години са създадени и патентно защитени повече от 170 нови сортове полски култури-не можем да ги изброим, но нека земеделските производители знаят, че българските сортове притежават много ценни качества и признаци, добре са адаптирани към почвено-климатичните условия на страната. Добрата тенденция продължава и през тази година-радваме се на нови научни продукти, готови за внедряване в практиката, голям брой сортове и хибриди са включени в сортовата листа на Европейския съюз“, поясни тя. Да не забравяме, че звената на ССА са отговорни за развитието и съхраняването на автентичните породи от групите животни, придружени с технологии за отглеждане и хранене.
„През годината научноизследователските институти и опитните станции към ССА разработват общо 328 проекти по важни приоритетни направления и с различно възлагане“, заяви председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова и посочи, че едно от важните направления, по които се работи в системата на ССА е професионалното обучение. „Нашите специалисти са ангажирани активно с провеждането на краткосрочни курсове за повишаване квалификацията на земеделските производители, а консултациите са ежедневни. През 2015 г. са проведени 8 курса, с продължителност на обучението 150 часа,а общият брой на обучените курсисти е 266“, допълни тя.
Проф. Трифонова подчерта, че усилията на отделните колективи в научните институти за подготовка на млади учени днес дава добри резултати. „Почти 40% от учените са асистенти и гл. асистенти, което създава добра основа за приемственост и успешно академично развитие. В системата се обучават 132 докторанти“, поясни тя.
На тържествена церемония в аулата на ССА бяха връчени дипломите на новоизбраните професори и доценти от звената на научната институция- новите професори са 7, а доцентите 5.
Гостите се насладиха и на богато аранжирана изложба с постиженията на 25 научни институти, 19 опитни станции и Националният земеделски музей към Академията.

На събитието присъстваха проф. Наньо Нанев, съветник на министъра на земеделието и храните, проф. д-р Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет- Пловдив, проф. двм Иван Въшин, ректор на Тракийския университет, проф. д-р Снежана Дончева, директор на Института по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките, г-жа Светла Василева, председател на ФНСЗ към КНСБ, членове на УС на Селскостопанска академия, учеvnp2vnp1ни и гости.vnp3

vnp4

vnp5

Страница 6 от 58

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!