Меню

47574406 2194029650885044 8799848713410314240 nИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) отбеляза своя празник в Световния Ден на почвата на тържествено събрание в Националния музей „Земята и хората“. Освен института, в организирането на мероприятието се включиха Националният музей „Земята и Хората” и Българското почвоведско дружество. На тържеството присъстваха представители на ЦУ на ССА, НССЗ, АУ-Пловдив, ЛТУ-София, УАСГ-София, директорите на ИЗК „Марица”-Пловдив и Института по розата и етеричномаслените култури, фирми, журналисти от електронни и печатни медии.
Тази година темата на Световния Ден на почвата е „Дай решение за замърсените почви”.
Тържественото събрание беше открито от директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“- проф. д-р Светла Русева. Професор Русева изнесе и планарен доклад на тема „ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“. В него тя сподели акцентите от най-важните глобални събития в областта на почвените проучвания, протекли през изминалата година. Проф. Русева посочи и предизвикателствата пред националното почвознание през следващите три години 2019-2021 г.
Проф. Ирена Атанасова, научен секретар на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ изнесе доклад за Почвеното замърсяване – скритата реалност. Тя представи основните проблеми, свързани със замърсяването на почвите и препоръките на Глобалния симпозиум по замърсяване на почвите, организиран от ФАО. заяви, че националните традиции и иновации в системите на земеделието вървят ръка за ръка. Нанотехнологиите и в частност наноторовете са част от иновациите в тази област.
Проф. Методи Теохаров, председател на Българско почвоведско дружество представи темата „Законодателството – в полза или във вреда на почвите, земята и поземлените отношения”.
Проф. Светла Русева връчи ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ на учените, хабилитирани през 2018 г. – проф. д-р инж. Снежан Божков, доц. д-р Бисер Христов, доц. д-р Весела Петрова-Браничева и доц. д-р Юри Енакиев.
Институтът учредява почетно звание за особени заслуги в развитието на основните научни направления на института и навършване на кръгли годишнини. Със звание „Почетен професор на ИПАЗР „Н. Пушкаров” бяха удостоени проф. дсн Невена Богацевска за особени заслуги в областта на растителната защита, проф. д-р Методи Теохаров за принос в развитието на почвознанието и проф. д-р Димитранка Стойчева за принос в развитието на агрохимията и почвознанието.
В дните на изложбата „РЕШЕНИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИТЕ ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ” от 5 до 14 декември 2018 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”.

презентация проф. д-р Светла Русева

презентация проф. дн Ирена Атанасова

47577931 2194032070884802 2735189500857679872 n

47365184 2194029957551680 5810401435006795776 n

47430876 2194029967551679 1619943913227812864 n

47089518 2194029807551695 5307389425238409216 n

47458386 2194031970884812 7406990651813789696 n

44Събитието се организира от Министерството на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Аграрен университет – Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”. В края на годината по традиция се прави равносметка и се отличават производители и вносители на съвременна земеделска техника, земеделски производители, внедрили механизирани технологии и постигнали високи резултати. Комисия от професионалисти осъществява подбора на най-добрите.
Доц. д-р Здравка Петкова, главен научен секретар на Селскостопанска академия поднесе поздравителен адрес от името на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов. Подчертано беше, че на настоящия етап изискванията към механизацията и технологиите са изключително високи. От една страна е необходимо въвеждането на високо производителни земеделски машини, но в същото време трябва да сме отговорни за опазването на околната среда, климата, почвите и въздуха, за да постигнем устойчиво и икономически ефективно земеделие.
Отличените и наградени с плакети бяха в няколко направления. На първо място – „Български производител на земеделска техника“, следвано от направленията „Иновации“ и „Механизация в земеделското производство“. Сред наградените бе и Ивайло Колев от професионалната гимназия по селско стопанство „Христо Ботев“ в Свиленград. Тази година той печели първо място в модул „механизация на селското стопанство“ в националното състезание млад фермер.

28

396e8120-a285-4c10-af97-1f0508cfbfe4На 27.11.2018 в Хисаря се проведе среща на браншовия синдикален актив на Сeлскостопанска академия към Федерацията на синдикатите от земеделието – КНСБ с председателя на Академията проф. д-р Васил Николов.
Участниците поставиха много въпроси по актуални теми. Обсъдени бяха постъпили становища по приложението на Устройствения правилник на Селскостопанска академия, условията на труд в нея, дейността й по европейски проекти и програми, изпълнението на бюджета за 2018. Повдигнат бе и въпросът за недостатъчното финансиране за издръжка и оборудване на структурните й звена.
Предмет на дискусия бяха и трудовите възнаграждения във връзка с очакваното увеличение на работните заплати в бюджет 2019 г., диференцираното заплащането на квалифицирания персонал от специалисти, експерти, изпълнители. Направените предложения относно работните заплати, заедно с тези на синдиката „Подкрепа“ ще бъдат внесени за разглеждане и и решение на Управителен съвет на Селскостопанска академия.
Срещата премина в атмосфера на добър ползотворен социален диалог.

0f0d87ab-e453-452b-b2b6-aaaea4f967f7

IMG 20181129 1406021На 29 ноември 2018 г. Дирекция „Библиотечна и издатеска дейност” към Селскостопанска академия организира обучение за ползване на базите данни за научна информация на EBSCO Publishing. Лекторът Мартин Колман, представител на EBSCO за Средна и Източна Европа, запозна участниците с различните начини за достъп до пълните текстове на включените източници. Демонстрирано беше търсене на информация по различни параметри, представени бяха новите технологични решения за улесняване на достъпа до научна информация. Присъстваха млади учени и докторанти от научни звена на територията на София, които проявиха активен интерес към обсъжданите въпроси. Предвижда се Селскостопанска академия да се включи в споделения абонамент за базите данни на EBSCO Publishing през 2019 г., като се възползва от допълнителното включване на база данни ULTIMATE за достъп до пълния текст на статиите на още 3500 научни списания.

Zam soils 2018ПОКАНА
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

        ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ”

БЪЛГАРСКО ПОЧВОВЕДСКО ДРУЖЕСТВО

Ви канят  на тържественото отбелязване на

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА
                                                                   ТЕМА НА 2018 ГОДИНА:
                                                                      ДАЙ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАМЪРСЕНИТЕ ПОЧВИ

                                                                              на 5 декември 2018 г. от 11.00 часа
                                                                          в Националния музей „Земята и Хората”,
                                                                              ул. „Черни Връх” № 4, София

                                                                                                                                                                  Програмата може да видите ТУК

pushkarov2222В Рим се проведе Четвърта работна среща на Международната мрежа на организациите, притежаващи почвена информация (INSII), към Глобалното партньорство за почвата (GSP) при Международната организация по прехраната (FAO). Заедно с 55 представители на национални организации в срещата участва и Директорът на Институт по почвознание и агроекология (ИПАЗР) „Н. Пушкаров”, София проф. Светла Русева.
Приети бяха отчетите за изпълнението на работните програми на Четвърти и Пети стълбове на GSP по отношение на изграждането на Глобалната почвена информационна система и на Глобалната мрежа от почвени лаборатории. Утвърдиха се концепция и технически спецификации за създаване на Глобални карти за разпространението на засолените почви, за потенциала на почвите да задържат въглерод и за ерозията на почвата, какго и отчетите на Секретариата на GSP за симпозумите, проведени през 2018 г. във връзка с Глобална оценка на замърсяването на почвите и с учредяване на Международна мрежа на Черноземните почви. Изработен бе план за работата му във връзка с подготовка за отбелязването на Световния ден на почвата на 5 декември 2018 г.
В хода на обсъжданията в подкрепа на Проект на ЕК „ Почви за европейския съюз (Soils4EU)” във връзка с прилагането на Тематичната стратегия за почвите на Европейския съюз, участниците в срещата препоръчаха на ЕК да излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите, тяхното опазване от деградационни заплахи и приемане на Рамкова директива за почвите.

Страница 5 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!