Меню

4f5be6ff-de8c-41ef-a122-8eff8f25ff25 Посланик Петьо Петев, постоянен представител на България във Организацията по прехрана и земеделие (FAO), Рим посети Селскостопанска академия. На среща с ръководството на научната институция посланик Петев предложи Академията да направи български кът в сградата на ФАО в Рим във връзка с европредседателството.

Председателят на ССА проф. д-р Николов отбеляза, че в структурата на Академията функционира Националният земеделски музей, който притежава огромно богатство от експонати, свързани с развитието на българското земеделие, както и бита, и културата ни.

Посланик Петев разгледа и част от Националния земеделски музей и остана очарован от уникалните експонати, които се съхраняват в него.

 

 

 

 

 

 

 

85b8fa90-bfcc-42aa-b9b5-451227c1661c

1sindikatiПредседателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев се срещнаха с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и главния научен секретар доц. Здравка Петкова.

Проф. Николов запозна представителите на синдикатите с идеите си за развитие на Селскостопанска академия. Обсъдена беше и възможността за повишаване на заплатите на работещите в Академията, начините създателите на нови научни продукти да получават част от приходи от реализацията им и получаване на приходи от интелектуалния труд и интелектуалната собственост. Двете страни са единодушни, че е необходимо разработването на единна скала за определяне на възнагражденията на различните категории служители в системата. Коментираха се и промените, които да бъдат направени в Закона за ССА.

2d04368b-b818-4dc1-a28f-dce355b86996Г-жа Сузан Музи, временно управляващ посолството на Ливан в България се срещна с ръководството на ССА. На срещата присъстваха председателят на ССА проф. д-р Васил Николов, заместник председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар, доц. д-р Здравка Петкова.
Проф. д-р Николов направи кратка презентация за дейността на ССА.
От своя страна г-жа Музи предложи да се обединят усилията на двете страни и чрез съвместни проекти, базирани на знанията на учените от България да се създаде трайно сътрудничество.

Нейно Превъзходителство Г-жа МУЗИ подари на проф. Николов свещеното за Ливан кедрово дърво характеризиращо с дълбоките си корени символ на дълготрайни отношение.

49414d88-12be-41cc-a88a-4f03ecf5de9c„Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево e гордост за Селскостопанска академия“ - това заяви председателят на Академията проф. д-р Васил Николов на работната срещна с учените и служителите.
Приемственост, последователност и настойчивост при реализация на целите, иновативно мислене и ентусиазъм, грижливо съхраняване на всичко, създадено през дългия период на развитие на института, го поставя сред водещите научни институции в областта на земеделието.
Учените запознаха председателя на Академията с научните направления и проекти, по който работят. Обсъдени бяха въпроси, свързани с визията за развитие на Академията; с финансирането на системата; с „цената“ на интелектуалния труд и интелектуалната собственост; взаимовръзките с държавните институции и по конкретно с Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Държавен фонд земеделие и др.
Проф. Николов отдели специално внимание на младите учени и подчерта, че от първостепенно значение за бъдещето на Академията е привличането и обучението на млади специалисти. „Необходимо е да стимулираме младите хора да се посветят на научна дейност. Трябва да се търсят начини за отпускане на стипендии и стимули, извършване на подбор на бъдещите изследователи още от студентската скамейка“, поясни той.
Председателят посети демонстрационните полета със слънчоглед. Срещна се с работниците, които му споделиха и за гордостта от това което правят, и за настоящите проблеми, и притеснението за бъдещето.
Учените от секцията, с гордост демонстрираха своите нови хибриди, обясниха начина на работа, дългия път на един сорт и един хибрид от „идеята“ до „масовия“ посев. Специалистите работят усилено по създаване на сортове и хибриди, устойчиви към патогенна „мана“ и паразита „синя китка“; с висока масленост и екологична пластичност. Уникална е колекцията от диви едногодишни и многогодишни видове слънчоглед. Силно впечатление правят декоративните форми, получени по селекционен път. Към тях има проявен интерес от холандска фирма и в тази връзка е подписан договор за обмен на материали.
След опитните полета, проф. Николов посети животновъдните ферми. Обсъдено беше виждането за тяхното развитие. Овчето стадо на Института е едно от малкото в страната, където се съхранява уникалният генофонд на Североизточната българска тънкорунна порода.
Пред ръководството на Института, проф. Николов изрази увереността си, че и в бъдеще, Добруджанският земеделски институт ще остане сред институтите, формиращи „гръбнака“ на Академията.

 

8dc14db9-6b24-44af-8dbb-b495e7921ad5

 

IMG 6101IMG 6100

cp2Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работна среща с колектива на Института по полски култури – Чирпан.
На председателя на академията беше представена дейността на Института, както и конкретните задачи, които изпълнява всеки член на колектива. Обсъдени бяха научните направление и проекти, по който работи институтът, финансирането на системата, заплащането на служителите, визията за развитие на Академията и други.
Според проф. Николов, в областта на науката ССА трябва да работи по 3 основни направления:
- Да развива фундаментална наука, като се търси активно международно сътрудничество и проекти.
- Научно – приложна наука, като при определяне на тематиката участват водещи учени в различни направления и от различни институции, браншови организации, производители, представители мултинационални фирми, на министерства и ведомства и др..
- Акцент върху „българското“. Академията трябва по-агресивно да рекламира българските сортове и породи. „Да ги лансираме, да покажем предимствата им. Те са не само по-адаптирани към нашите условия, но са и „носители“ на традиционния български вкус“.
Председателят посочи, че трябва да се намери начин да се подобри заплащането на служителите на ССА. „Например при патентоване на нови сортове екипът, който го е създал да получава част от приходите при реализацията му“, поясни той.
Директорът на института отбеляза, че учените от Института поддържат старите сортове и създават нови, високоадаптивни, и атрактивни. Използва се цялата собствена земя, като за обезпечаване на потребностите дори се наема- за да се отглеждат повече култури, да се произвежда по-големи количества семена, които да бъдат предложени на земеделските производители.

cp1

370f3d36-5745-4b72-88c6-4dffc1b7a13eПредседателят на ССА проф. д-р Васил Николов, народният представител от ГЕРБ г-жа Десислава Атанасова, г-н Гюнай Хюсмен, областен управител на областна администрация Разград посетиха Опитна станция по земеделие – Лозница.

Председателят на ССА запозна г-н Хюсмен, г-жа Атанасова и г-жа Црънгалова с визията му за развитието му за Академията. Проф. д-р Николов изтъкна, Академията трябва да бъде единна институция, която да бъде укрепена, за да се постигне устойчивото й развитие. ‚Досега ССА не е имала единна концепция за развитие“, добави той.
Проф. д-р Николов смята, че на опитните станции към ССА трябва да се намери най-доброто приложение, но не да им бъде спряна дейността. По думите му те могат да размножават новите сортове на институтите, да извършват определени научни задачи.
На срещата присъства и зам областният управител г-жа Нурие Црънгалова.
Всички участници изразиха мнение, че станцията трябва да бъде оздравена финансова, да се запазят земите й и да се търсят начини за нейното развитие. Г-жа Атанасова и г-н Хюсмен бяха категорични, че Опитна станция по земеделие – Лозница играе важна роля за региона.

 

Страница 3 от 63

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!