Меню

Direktor na bot gradinaБотаническата градина към Университета „ЕЛТЕ”- Будапеща и посолството на България в Унгария организираха празник „Ден на домата”, на който бяха поканени доц. д-р Даниела Ганева – директор на Института по зеленчукови култури ”Марица” Пловдив и проф. д-р Галина Певичарова – ръководител на Лаборатория по качество в института.
Директорът на Ботаническата градина г-н Ласло Орлоци откри празника държейки български домат сорт ‚Алено сърце“. Той изтъкна, че унгарският народ помни историята и с почит и уважение се отнася към българските градинари, отглеждали на техните земи най-вкусните зеленчуци и тяхната ролята за развитието на зеленчукопроизводството в Унгария. „Славата на българския домат се носи през вековете и ние трябва да го съхраним“, подчерта д-р Орлоци.
От ИЗК „Марица“ представиха семена от най-новите ни сортове домати. На малка площ в красивата ботаническа градина намериха място български сортове домати, отгледани с много любов и нужните грижи. Доц. Даниела Ганева изнесе лекция на тема: „Български домати – история, настояще и перспективи”, отнасяща се до качеството на плодовете. Дискутирани бяха въпроси, свързани с отглеждането на домати, качеството на свежата продукция и на суровината, възможности за закупуване на семена от български домати и технологии за тяхното отглеждане. Обсъдени бяха формите за кандидатстване и начина на финансиране на научни проекти и възможности за участие в различни прояви - форуми, конференции, открити дни, публикационна дейност и други.

На събитието присъстваха представители на научната общност от Института в Гьодьольо, Кечкемет, от Националния селскостопански научен и иновативен център, NAIK, Председателят на Комисията по образование към Българското републиканско самоуправление в Будапеща, Кметът на район Киш Пеш - Петър Гайда, представител на научния екип на най-голямата преработвателна фабрика домати Univer, много фермери и гости.
Празника приключи с дегустация на български сортове домати.

В рамките на посещението в Унгария българските учени се срещнаха с депутата Симеон Варгара в Унгарския парламент. Той е представител на Българското републиканско самоуправление в Унгария. Българските учени представиха дейността на Селскостопанска академия и постиженията на ИЗК „Марица“ в областта на селекцията и технологиите при зеленчуковите култури. Обсъдиха се възможностите за сътрудничество в сферата на аграрната наука, зеленчукопроизводството и селекцията.
Доц. Даниела Ганева бе посрещната в Унгарската столица от първи секретар на търговско- промишлените въпроси в Посолството на България в Будапеща – г-н Чавдар Петков.
Визитата е осъществена с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” и Селскостопанска академия.

bulgarski domati v Ungaria

V ungarskia parlament1

uchastnizi

Утре, 12 септември се открива Българо-Полска научна конференция на тема „Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020”. Международна конференция се организира от Института по аграрна икономика в София към Селскостопанска академия съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив.

Събитието ще започне от 10:00 ч. в Полски институт,град София, ул. Веслец 12 (зад Централна баня).

Soil mapВ периода от 25 до 30 август 2017 г., на посещение в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" беше проф. д-р Хъ Чаоксинг от Института по зеленчуци и цветя към Китайската академия на аграрните науки, Пекин. Ученият от Китай е в България във връзка с изпълнение на работната програма на проект на тема „Напояване, базирано на евапотранспирацията за устойчиво земеделие: оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски култури” по договор за двустранно сътрудничество между България и Китай.
Гостът се срещна и с колектива и ръководството на Института, проф. д-р Хъ основните насоки на научната работа в отделните звена на ИПАЗР „Н. Пушкаров“.

Pred oran

DSC00903111Делегация от Китайската селскостопанска академия по инженерство посети Селскостопанска академия.
Гостите от Китай са на посещение в България във връзка с изпълнението дейностите в рамките на формата 16+1 (Централна и Източна Европа – Китай). В нашата столица се намира централата на центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа.
Г-н Li Shujun изтъкна, че Китай търси международни партньори за разработване на съвместни научни проекти в областта на земеделието. Той изрази възхищението си, че в България земеделието е всестранно развито и е с дългогодишна история. „През последните години все повече фирми от Китай имат бизнес отношения със страната ви и ние трябва да ги съветваме и подпомагаме“, добави Li Shujun.
Гостите се интересуваха по-специално от секторите винопроизводство, розопроизводство и млекопреработване.
От своя страна председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна гостите с дейността на научната институция. В системата на Академията има специализирани институти, работещи във всички сфери на земеделието и храните. Така, в Плевен се намира Институтът по лозарство и винарство, който работи в различни аспекти на лозарството и винопроизводството „От поддържане на най – голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта до най-съвременните биотехнологии за производство на обеззаразен лозов материал“. През миналата седмица институтът чества 115 години от създаването си. „ИЛВ – Плевен е първата научно-изследователска институция в България, в тази област и петата в света след Русия, Италия, Франция и Унгария“, поясни председателят на ССА. През всичките тези години са създадени уникални винени сортове.
Във връзка с розопроизводството проф. д-р Николов посочи, че Академията има Институт по розата и етеричномаслените култури, който се намира в град Казанлък. „Единствено в този район на България се отглежда Казанлъшката роза цветовете, на която съдържат етерични масла, от които се произвежда известното по цял свят българско розово масло“, добави той.
Двете страни бяха единодушни, че ще задълбочат сътрудничеството помежду си.

sg1Председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе среща с ръководствата на 4 института от Пловдивския регион – Институт по зеленчукови култури „Марица“, Институт по овощарство – Пловдив, Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив и Институт по растителни и генетични ресурси „К. Малков” – Садово.
На срещата, бяха обсъдените възможностите за създаване на Център за професионално обучение, съвместно с акад. Мария Балтаджиева, за придобиване на степен на професионална квалификация по професиите: - „Техник на електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“; - „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“; - „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалности „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и „Производство на консерви“; - „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“.
Обсадени бяха и и възможността за задълбочаване на интеграцията между 4-те института, обединяване на усилията: -за разработване на съвместни научни проекти и кандидатстване по национални програми и програми на Европейския съюз; - ефективно използване на лабораторната техника; -подобряване и модернизиране на материалната база чрез по-ефективно управление и използване на наличното оборудване в институтите и други.

vnikp1Опитна станция по поливно земеделие Пазарджик е радетел за запазване на генетическата чистота на българските сортове и хибриди


Нов сорт пипер – Ивайловска капия, с висока съдържание на сухо вещество (до 9- 10%) е създаден съвместно от Опитната станция по поливно земеделие - Пазарджик и Институтът по зеленчукови култури – Марица. Високият процент сухо вещество я правят подходяща за печена капия. Сортът се характеризира с двустенна, дву или трикамерна чушка често с кукичка на върха. В зелено състояние е светло до нормално зелена. Дебелината чушката (перикарп) до 8-9 мм. Това съобщи директорът на Опитната станция доц. д-р Христина Георгиева по време на среща на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов с колектива на Опитна станция по ОСПЗ – Пазарджик, проведен на 1-ви септември.
Доц. Георгиева представи в резюме дейността на станцията, текущите проблеми. Тя акцентира на доброто взаимодействие на станцията със земеделски производители, външни институции и структурните звена в системата на Академията.
Станцията единствена в структурата на ССА и страната, която развива експериментална дейност при напояване на полските култури. Във връзка с намаляване на себестойността на продукцията и ограничените водни запаси като основен акцент е използването на „нарушения поливен режим“.
С традициите си в сортоподдържането и семепроизводството, станцията е стожер за запазване на генетичната идентичност на български сортове, като доц. Георгиева счита, че това трябва да е основната дейност и призвание за опитните станции в Акаделията. ОСПЗ поддържа и произвежда семена от сортове от обикновена пшеница, ечемик и тритикале, както и български хибриди от царевица.
Доц. Георгиева поддържа становището на Председателя на академията за липса на координация в дейността на Академията което пречи на работата особено на опитните станции. Тя искрено поддържа вижданията на Председателя за единно управление на земите, координирано сортоподдържане и сортопроизводство, координирана научна дейност и т.н.
Дискутирани бяха основните направленията на работа на колектива и бъдещите им приоритети.
При обсъждане растежа на кадрите, беше поставен въпросът за липсата на достатъчно кандидати и желание сред младите хора да се занимават с научна работа. Проф. Николов изрази притеснението си от рязкото намаляване на броя на учените в системата на ССА през последните години, като основна причина за това е липсата на ясна политика по доходите.

vnik2p

ivn3

ivnl4

ivbnl5

Страница 3 от 67

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!