Меню

Pochinal deec na Academiata Prof. PetkoValchevPetrovPhD snimkaНа 06.07.2017 г.   този свят напусна докторът на селскостопанските науки, проф. Петко Вълчев. 

Той посвети целия си живот и кариера на развитието на българската и международна селскостопанска наука и земеделие. Неговите публикации и изследвания обхващат местните и чуждестранни сортове картофи, селекционната и стопанската им пригодност, вирусното и физиологичното израждане. Автор е на много сортове картофи, които продължават да се използуват в производството.
Проф. Вълчев е директор на Опитна станция в град Самоков от 1953 до 1987 г. и ръководи научен колектив по картофите към Министерството на земеделието. Той отговаря за сътрудничеството на България в картофопроизводството с бившите Чехословакия и Източна Германия; с Русия, Румъния, Унгария, Полша и др. Проф. Петко Вълчев участва също с научни доклади в редица международни форуми, поддържа връзка с водещите научни институти и селекционни фирми в чужбина.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!