Меню

dlp1dlk1Делегация от 39 представители на провинция Дзъ Дзян на Китайската народна република посети Селскостопанска академия на 25.05.2017 г.
По време на посещението председателят на Селскостопанска академия, Проф. д-р Иван Пачев, направи презентация за дейността на научната институция и постиженията в областта на научно-изследователската и приложна дейност в земеделския сектор. Проф. Пачев посочи, че научното сътрудничеството между ССА и Китай имат дългогодишно сътрудничество и даде примери с подписани договори още от началото на 90-те години в областта на фуражните култури с провинция Хейлонгдзян, като и в областта на лозарството и винарството. Председателят на ССА добави, че институцията има подписани 4 рамкови споразумения, а в периода 2010 -2014 г. се изпълнявани 11 проекта с институти и фирми от КНР в областта на селекцията, репродукцията и ембрио - трансфера при говеда, овце и кози, селекцията на ягодоплодни култури, производството на фуражни култури - тревни, бобови и сорго, събирането, съхранението и проучването на генетичните ресурси от културни растения, инвентаризацията и колекционирането на местни растителни генетични ресурси от зеленчукови и ароматни култури, биотехнологичните и екологични подходи за изучаване и размножаване на Ginco Biloba за градско озеленяване, рекултивиране на промишлени и неплодородни терени и др.
Заместник-губернаторът на провинция Дзъ Дзян, г-н Фенг Фей, бе впечатлен от научните постижение на ССА и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството, като отправи покана към българските учени лично да посетят провинцията..
След презентациите бяха обсъдени възможности за научно-техническо сътрудничество между двете институции в основни области на аграрната наука. Председателят на Селскостопанска академия и директори на научни институти от системата на ССА проведоха разговори и с директора на Института за изследване на зеленчукопроизводството към Академията за селскостопански науки в провинция Дзъ Дзян, както и с Ректора на Университета по аграрни и хранителни науки в Хангжоу.
На срещата присъства и г-н Луо Кинг - втори секретар, отговарящ за науката и технологиите към посолството на Китайската народна република в България. От българска страна в срещата участваха зам.-председателят на Академията, проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар, доц. Здравка Петкова и директори на институти от ССА.
На следващият ден друга китайска делегация на високо ниво посети Селскостопанска академия. Проф. Пачев посрещна г-н Джанг Джулин, Заместник-губернатор на провинция Юнан. От китайска страна присъстваха още г-н Жао Ксуенон, зам.-кмет на гр. Кунмин, г-н Ван Минжен, директор на Отдела за селско стопанство в провинция Юнан и др. От българска страна присъстваха още Проф. Мая Игнатова, зам.-председател на ССА и Доц. Здравка Петкова, главен научен секретар.
Проф. Пачев представи пред гостите научните дейности на Академията, институтите и опитните станции, като наблегна и на разширяващото се сътрудничество с научни организации от Китай. От своя страна г-н Джулин официално приветства предстоящата визита на ръководството на ССА в Юнан в средата на месец юни. Според него включването на най-голямата българска научна организация в областта на селскостопанската наука в учредяването на Иновационния съюз за селскостопански науки и технологии в Южна и Югоизточна Азия е голяма стъпка към изпълнени на целите, заложени в Инициативата 16+1 за стимулиране на връзките между Китай и държавите от Източна и Югоизточна Европа. Като следваща стъпка бе решено изготвянето на работна програма с конкретни предложения за сътрудничество, която да бъде обсъдена по време на посещението в Юнан.

Заместник-министърът на Китайската народна република Джан Таолин, в рамките на посещението си в България и след срещата си със заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров посети Агробиоинститутът в София.kabi1dlk3

dlk4

dkl2

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!