Меню

pdia2 Председателят на Селскостопанска академия проф. Иван Пачев откри деня на отворените врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието”, в сградата на Института по аграрна икономика –София.
Проф. Пачев посочи, че днешното събитие дават възможност повече хора да се докоснат до аграрната наука и да се популяризират нейните достижения, както и перспективите за нейното развитие.
Откритият ден е организиран от 6 института на ССА от Софийска област -Институт по аграрна икономика, Агробиоинститут, Институт по животновъдни науки, Института по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, които съвместно да представят своите научни постижения и продукти.
В рамките на открития ден се проведе докторантски семинар „Младите в аграрната наука“, на които докторанти от 6-те института представиха научните си резултати: Еко-управлението в земеделските стопанства, Антон Митов, ИАИ, София; Генетичен полиморфизъм в локуса на три ген за месното производство при свинете, Радостина Стойкова-Григорова, Катерина Стефанова и Катя Енева, ИЖН, Костинброд;
Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia), Цветелина Загорчева от Агробиоинститут, София;
Влияние на тежките метали Pb, Zn и Cd върху растежа и развитието на едногодишни цветя“, Деница Илиянова Милушева, Институт по декоративни растения, София;
Биополимерни филми с природни антибактериални вещества, Айтен Солак, Институтът по криобиология и хранителни технологии, (ИКХТ), София
В представените тук научни институти има акредитирани 23 докторски програми и се обучават 41 докторанта.
На отрития ден и семинара присъства зам.-председателят на Академията проф. д-р Мая pdi4pdiaie5Игнатова.pdi1

pdiai3

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!