Меню

programi snimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт

Докторска програма

Професионалното направление

Акредитирана до:

1

Институт по аграрна икономика, София

Икономика и управление(земеделие)

3.8 Икономика

В ход

Организация и управление(земеделие)

3.7 Администрация и управление

В ход

2

Земеделски институт, Шумен

Свиневъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

7.2.2018

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2021

3

Агробиоинститут, София

Генетика

4.3 Биологически науки

11.5.2021

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2021

4

Институт по полски култури, Чирпан

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

25.6.2020

5

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Зеленчукопроизводство

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2020

6

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Почвознание

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Агрохимия

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Хидромелиоративно строителство

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

27.5.2022

Механизация и електрификация на животновъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Механизация и електрификация на растениевъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Растителна защита

6.2 Растителна защита

3.11.2021

7

Институт по царевицата, Кнежа

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

8

Институт по земеделие, Кюстендил

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Овощарство

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

13.11.2019

9

Институт по овощарство, Пловдив

Овощарство

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

3.11.2021

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2021

10

Институт по фуражните култури, Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Растениевъдство

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

24.3.2021

11

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на месните и рибните продукти

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

5.12 Хранителни технологии

15.4.2021

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

12

Добруджански земеделски институт, Г.Тошево

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

21.12.2020

13

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

14

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

15

Институт по декоративни растения, София

Декоративни растения

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

16

Институт по земеделие, Карнобат

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

17

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Овощарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2022

Фуражно производство, ливадарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

30.6.2022

18

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Физиология на животните и човека

4.3 Биологически науки

6.6.2021

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Екология на селскостопанските животни

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Специални отрасли (пчели)

6.3 Животновъдство

4.2.2021

19

Земеделски институт, Стара Загора

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

В ход

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

В ход

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

В ход

20

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

Технология на тютюна и тютюневите изделия

5.12 Хранителни технологии

3.7.2019

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!