Меню

 

sgradaНа редовно заседание Управителният съвет на Селскостопанска освободи заместник-председателя проф. д-р Христо Даскалов и главния научен секретар доц. д-р Виолета Божанова. За заместник-председател е избрана проф. д-р Мая Игнатова, a за главен научен секретар доц. Здравка Благова Петкова.

Проф. Мая Игнатова е родена в град София. Завършила е ВИЗВМ – Стара Загора, специалност „зоотехния“. Започва кариерата си като зоотехник в АПК- Горна Малина. От 1984 г. досега професионалното й развитие е свързано с Института по животновъдни науки – Костинброд. През 1998 г. става „Доктор“ с научна специалност “Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от 2008 г – 2010 г. е научен секретар на института, като през 2010 г. става доцент и заема и длъжността заместник-директор. От 2013 г. е директор на ИЖН – Костинброд. През 2016 г. заема академичната длъжност професор.

Проф. Игнатова има 110 научни публикации, 26 научно-популярни, 170 цитирания  в международни и национални научни издания. Участвала е в 31 научни проекта, в 46 научни форума (41 международни) с общо 75 научни съобщения (39 доклада и 36 постера).

Проф. Игнатова е член на редакционни колегии на сп. „Животновъдни науки” и
сп. „Biotechnology in Animal Husbandry”. Била е член на 11 организационни комитета на научни форуми у нас и в чужбина. Ръководител е на двама докторанти.

Владее английски и руски език.

Доц. Здравка Благова Петкова е родена през 1961 година. Завършила с отличие специалност „Почвознание и агрохимия“ в МГУ ”М.В. Ломоносов”, Москва. Защитава докторантура с научна специалност „Агрохимия“ към ИПАРЗ „Никола Пушкаров“, след което продължава научната си кариера в института. От 2004 година е доцент в секция „Агрохимия и торене“. През последната година е ръководител на научен отдел „Агрохимия и торене”.

Доц. Петкова има публикувани 87 научни труда. Участвала е в редица проекти, като в някои от тях са реализирани под нейно ръководство. Има специализация в Кралския Университет на Белфаст, Северна Ирландия.

Владее английски и руски език.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!